Mokinių adaptacijos ypatumai kritinių ugdymo(si) etapų metu.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinių adaptacijos ypatumai kritinių ugdymo(si) etapų metu
Alternative Title:
Peculiarities of Pupils’ Adaptation in Different Teaching (Learning) Periods
In the Journal:
Pedagogika. 2006, 84, p. 127-134
Keywords:
LT
Motyvacija ugdyme / Motivation in education; Saugumas / Safety.
Summary / Abstract:

LTMokinių adaptacija mokykloje yra aktuali, nes dabartinė švietimo sistemos reforma kelia sudėtingus reikalavimus ugdymo proceso organizavimui. Norint užtikrinti ugdymo kokybę, reikia analizuoti mokykloje vykstančius procesus, nes sunki adaptacija, silpna mokymosi motyvacija, didėjantis mokinių nenoras mokytis, vengimas lankyti mokyklą – aktualios šiandienos problemos. Straipsnyje nagrinėjama adaptacijos problema, nes mokinys, sunkiai adaptuodamasis mokykloje, patiria nesėkmę, dažnai netenka noro mokytis, silpnėja jo mokymosi motyvacija – tai daro neigiamą įtaką jo tolimesniam gyvenimui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Adaptacija; Adaptacijos ypatumai; Kritiniai ugdymo etapai; Motyvacija; Saugumas; Adaptation; Peculiarities of adaptation; Critical periods of teaching; Motivation; Safety.

ENPupils’ adaptation in school is a problem of today, because the reform of education system nowadays raises complicated requirements on the organization of education process. In order to ensure the quality of education, it is necessary to analyze processes in the school, because difficult adaptation, weak learning motivation, increasing pupils’ unwillingness to learn, avoiding going to school are the important problems of today. This work analyzes the problem of adaptation, because if a pupil suffers from complicated adaptation and failures, he usually looses willingness to learn, his learning motivation becomes lower and that negatively influences his further life.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8784
Updated:
2018-12-17 11:51:04
Metrics:
Views: 119    Downloads: 51
Export: