Pasiekimo testai ir testavimas kaip asmenybės motyvavimo studijoms veiksnys : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pasiekimo testai ir testavimas kaip asmenybės motyvavimo studijoms veiksnys: disertacija
Alternative Title:
Achievement Tests and Testing as a Factor for Motivating an Individual to Study
Publication Data:
Kaunas, 1997.
Pages:
183 p
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Achievement tests and testing as a factor of motivating personality for studies Kaunas : Technologija, 1997 27 p
Summary / Abstract:

LTMokymosi motyvacija yra vienas pagrindinių bet kokios pedagoginės sistemos funkcionavimo efektyvumą sąlygojančių veiksnių. Pedagoginiame procese reikia akcentuoti ne tik ugdymą, bet ir ugdytinio saviugdą. Ypač svarbu užtikrinti objektyvias žinių, mokėjimų ir įgūdžių galimybe, leidžiančias besimokančiajam pastoviai žinoti, kuriame studijų kelio taške ir sėkmės lygyje jis yra. Vakarų šalyse seniai tam tikslui naudojamas testavimas kaip vienas iš objektyviausių pasiekimo kontrolės metodų.Darbe teoriškai pagrįstas testavimo mechanizmas bei asmenybės motyvacijos prielaidos pasiekimo vertinimo procese, suformuluoti pasiekimų nustatymo pedagoginiai reikalavimai testams ir testavimui studentų motyvacijos kontekste. Eksperimentiniu tyrimu dar kartą įrodyta Herzbergo teorijos taikymo anomalija r patvirtinta, kad prieš taikant Vakarų šalyse sukurtas socialinių mokslų teorijas Lietuvos praktikoje, reikia atlikti jų adaptyvumo tyrimus.

ENLearning motivation is one of the main factors that determine effectiveness of functioning of any pedagogic system. During the pedagogic processes it is important to underline not only education as such but also self-education of a student. It is especially important to ensure objective possibilities related to knowledge, abilities, and skills that would allow students to constantly know their point of studies and the level of success. In the western countries, testing has been used for this purpose for a number of years as one of the most objective control methods for measuring achievements. The work theoretically reasons a testing mechanism as well as personal motivation assumptions during the process of assessment, and formulates the pedagogic requirements for rests and testing of achievements in the context of student motivation. An experimental research was used to prove the anomaly of Herzberg theory application and confirmed that prior to applying social science theories developed in the West; their suitability for Lithuania needs to be tested.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9708
Updated:
2022-02-07 20:09:14
Metrics:
Views: 22
Export: