Savarankiškas darbas rengiant diplomuotus specialistus besikeičiančiam verslui

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savarankiškas darbas rengiant diplomuotus specialistus besikeičiančiam verslui
Alternative Title:
Independent work in education of certificated specialists for the ever-changing business
In the Journal:
Keywords:
LT
Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTVienas iš svarbiausių šiuolaikinio studijų proceso uždavinių yra parengti studentus savarankiškai kūrybiškai dirbti. Tobulinant studentų savarankiško darbo įgūdžius, studijuojamų dalykų savarankiškas darbas užima ypač svarbią vietą. Šio tyrimo tikslas yra metodinių metmenų parengimas studentų savarankiško darbo tobulinimui. Tyrimo pagrindą sudaro Matematikos, informatikos, Inžinerijos, technologijos bei Verslo studijų ir vadybos mokslų studijų krypčių studentų anketinė apklausa. Atliekant tyrimą, buvo atsižvelgta į tai, kad studentų savarankiško darbo įgūdžiai formuojasi priklausomai nuo daugybės faktorių: studentų lūkesčių, mokymo metodų įvairovės, savarankiško darbo organizavimo ypatumų, netgi besimokančiojo charakterio. Remiantis atlikto darbo rezultatais, straipsnyje teikiami metodiniai metmenys savarankiško darbo tobulinimui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Diplomuotas specialistas; Diplomuoti specialistai; Savarankiškas darbas; Verslas; Business; Certificated specialist; Independent work.

ENOne of the most important goals of the modern study process is to prepare students to work creatively independently. The paper considers a particularly important problem of independent studies of different subjects while developing students independent work skills. The purpose of this survey is to develop methodical outline for improvement of students’ independent work. The survey is based on questioning of the students in the study areas of Mathematics, Informatics, Engineering, Technology and Business Studies and Management Sciences. In the survey it was taken into account that students’ independent work skills are formed depending on many factors: students’ expectations, variety of study methods, management peculiarities of independent work, even the character features of the student. The paper presents methodical outline for improvement of students’ independent work based on the survey results. [From the publication]

ISSN:
2029-2805; 2029-2813
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83475
Updated:
2020-07-09 21:16:45
Metrics:
Views: 30    Downloads: 1
Export: