Bendradarbiavimo metodo taikymas anglų kalbos paskaitoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendradarbiavimo metodo taikymas anglų kalbos paskaitoje
Alternative Title:
Implementation of collaborative English language learning method in the classroom
In the Journal:
Keywords:
LT
Aktyvus ugdymas; Anglų kalba; Bendradarbiavimas; Bendradarbiavimo metodas; Konstruktyvizmas; Mokymo metodai; Mokymosi metodai; Multifunkcinė paradigma; Studentas.
EN
Active learning; Collaboration; Collaborative methods; Constructivism; English language; Learning methods; Multifunctional paradigm; Student; Teaching methods.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra pateiktas tyrimo objektas – bendradarbiavimo metodo taikymas per anglų kalbos paskaitą. Tyrimo tikslas buvo atskleisti bendradarbiavimo metodo taikymo efektyvumą LKA anglų kalbos paskaitose dirbant su II kurso kariūnais 2017–2018 m.. Tyrimo rezultatai parodė, kad 46 iš 48 kariūnų sėkmingai pasiekė II lygį pagal pasiekimų testą. Prieš taikant bendradarbiavimo metodą, vienoje iš eksperimentinių grupių, 6 nebuvo išlaikę pasiekimų testo. Tad juos integravo į dvi mišrias grupes kartu su tais, kurie prieš tai gerai (vidutiniškai) pasiekdavo 80 proc. pasiekimo testo. Iš viso buvo 5 anglų kalbos grupės, kuriose mokėsi 48 kariūnai. Kitose trijose grupėse mokėsi kariūnai, kurių pasiekimo testo rezultatai buvo per 80 proc. Bendradarbiavimo metodo taikymas buvo integruotas į 2 grupių anglų kalbos mokymo procesą ir dalyko metodų taikymą. Šio tyrimo tikslas buvo sudaryti sąlygas tiems kariūnams, kurie turėjo problemų laikydami pasiekimo testą ir nepasiekė antrojo kalbos mokėjimo lygio. Hipotezė buvo, kad integruojant bendradarbiavimo metodą, kariūnai pasieks 80 proc. laikydami pasiekimo testą. Tad organizuojant tyrimą buvo svarbu tyrimo metodologiją parengti remiantis laisvojo ugdymo paradigma, kuri būtų pagrįsta konstruktyvizmo teorija.Konstruktyvizmas, kaip mokymo ir žinojimo teorija, yra orientuotas į besimokančiojo aktyvumo ugdymą, kurio ugdymo(si) paradigma turi būti multifunkcinė, apimanti daugybę aspektų. Užsienio kalbų mokymas pagal šią paradigmą turi būti ta erdvė, kuri paskatintų minėtų kompetencijų įgijimą ir tobulinimą. Tad tyrimas buvo organizuotas taip, kad taikomi mokymosi bendradarbiaujant metodai būtų suformuluoti kaip klausimai, pateikiant atsakymus į juos raštu ir žodžiu, skaitant ir taikant įvairias skaitymo technikas, ugdant viešą kalbėjimą, plėtojant diskutavimo ir argumentavimo gebėjimus, kurie yra vienodai svarbūs rašymui ir kalbėjimui, inicijuojant kūrybiškumą bei kritinį mąstymą, sprendžiant bendravimo niuansus, formuojant įgūdžius kaupti, atsirinkti ir sisteminti informaciją. Organizuojant tyrimą taip pat buvo akcentuojama projektų metodo svarba, kuri buvo reikšminga kaip universalus metodas, ugdantis atsakomybę už savo individualaus darbo rezultatus ir pagyvinantis mokymosi procesą. [Iš leidinio]

ENThe object of the present article is the implementation of collaborative learning during English classes. The aim of the study was to determine the effectiveness of implementing collaborative learning strategies during English classes of second-year cadets at General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania in 2017-2018. The results of the research demonstrate that the greater majority of the cadets successfully achieved level 2 based on the achievement test. The collaborative learning method was integrated into the learning process in the two, out of five, groups as well as into the course description. It was pivotal to organize the study according to the paradigm of free education which is closely connected to the theory of constructivism. The latter, based on the assumption that knowledge is a construct, accentuates the active involvement of the learner whose learning paradigm should become multifunctional and multifaceted. It is the area of foreign language education that becomes the meeting point of collaborative learning and the constructivist theory. Thus, the study was organized in the way to enable the implementation of the collaborative learning strategies in the form of questions and either written or oral answers, different reading strategies, public speaking, discussion and argumentation as being crucial in writing and speaking; as well as through inducing creativity and critical thinking, communication, information collecting, selecting and systematizing skills. The project method was pointed out as a universal method that both requires self-regulation and responsibility for the results of one’s individual assignment and simultaneously diversifies the learning process. [From the publication]

ISSN:
2424-6131
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/89350
Updated:
2021-02-02 19:07:59
Metrics:
Views: 42    Downloads: 1
Export: