The Construction of school level curriculum in the context of constructivist approach

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Construction of school level curriculum in the context of constructivist approach
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2007, Nr. 1 (55), p. 48-61
Keywords:
LT
Mokykla / School.
Summary / Abstract:

LTVisuomenėje vykstanti intensyvi kaita suponuoja kintančius reikalavimus individo kompetencijai. Kiekvienas jaunuolis (-ė) baigdamas bendrojo lavinimo mokyklą turi gebėti mokytis, kritiškai mąstyti ir spręsti problemas, komunikuoti, bendrauti, savarankiškai ir atsakingai veikti ir išplėtoti asmeninę, socialinę, pažinimo bei kultūrinę perkeliamąsias kompetencijas. Kompetencijų kaita reikalauja ir paradigminių pokyčių švietimo sferoje- iš mokymo į mokymosi, o kartu suponuoja curriculum kaitą. Vienas iš naujų požiūrių- konstruktyvistinis. Kadangi šiuolaikinė mokymosi paradigma grindžiama esminiais konstruktyvizmo teorijos teiginiais, jos taikymas mokyklos lygmens curriculum sąlygoja pedagoginio modelio kaitą iš orientuoto į mokytoją į mokinį ir mokymosi procesą orientuotą curriculum. Pirmoje straipsnio dalyje atskleistas konstruktyvistinio mokyklos lygmens curriculum (KMC) ugdymo tikslų konstravimas, ypač mokyklos bendruomenės veiklos. Antroje dalyje analizuojami ugdymo turinio konstravimo principai konstruktyvistinio požiūrio kontekste. Trečioje dalyje dėmesys koncentruojamas į integruoto-multidisciplininio ir tarpdisciplininio ugdymo turinio formavimą. Nustatyta, kad KMC gali būti sėkmingai konstruojamas mokyklose, kuriose mokosi ne tik mokiniai, bet ir mokytojai, visa bendruomenė, kur reiškiasi ne individuali, bet kolektyvinė, grupinė, komandinė mokyklos ugdymo programos rengimo ir jos organizavimo bei įgyvendinimo veikla, kur eksperimentuojama, tiriama, kuriama, diegiamos ugdymo turinio novacijos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Konstruktyvizmas; Mokyklos lygmens curriculum; School level curriculum; Constructivist theory.

ENThe article analyses the research problem defined by the following questions: what should be emphasized in school level curriculum and how a school should function to satisfy societal needs and construct the school level curriculum according to the constructivist approach? These questions are addressed in three parts of the article. The first part reveals the construction of educational aims of a constructivist school-level curriculum (CSC), emphasizing the activities of school community. The second part of the article deals with the principles of educational content construction in the context of constructivist approach. The third part emphasizes the construction of integrated multidisciplinary and disciplinary educational content that is defined in CSC.

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9945
Updated:
2018-12-20 23:13:00
Metrics:
Views: 19    Downloads: 2
Export: