Edukacinė studentą įgalinanti studijuoti aplinka : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Edukacinė studentą įgalinanti studijuoti aplinka: disertacija
Alternative Title:
Educational environment that empowers the student to study
Publication Data:
Kaunas, 2002.
Pages:
167 [48] lap
Notes:
Daktaro disert. (socialiniai mokslai) – Kauno technologijos universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacinio tyrimo objektas – aukštosios mokyklos edukacinė aplinka. Tyrimo tikslas – pagrįsti edukacinę studentą įgalinančią studijuoti (toliau - ESIST) aplinką. Tyrinėjant sėkmingo mokymosi veiksnius ir kuriant edukacinę studentą įgalinančią studijuoti aplinką galima išskirti du atvejus: 1. Kuriama kiekvieno studento poreikius atitinkanti edukacinė aplinka. 2. Kuriama edukacinė aplinka, kurioje kiekvienas efektyvių studijų siekiantis studentas būtų įgalintas efektyviai veikti esamoje aplinkoje. Įvertinus išteklių ribotumą aukštojoje mokykloje, kuriamos optimaliai studentų poreikius tenkinančios sąlygos. Šiame darbe įgalinimas studijuoti suprantamas kaip sukūrimas tokios edukacinės aplinkos, kurios sąlygos suteikia studentui mokymosi galios. Darbo teorinę reikšmę lemia tai, kad sukurti studentą įgalinančios studijuoti aplinkos teoriniai pagrindai ir pagrįsta šios aplinkos tyrimo metodologija. Sukurtą aplinką savo darbe gali taikyti kiekvienas, įgijęs reikalingą kompetenciją, dėstytojas. Atsižvelgiant į tyrimo metu gautus rezulatatus, pateikiamos ESIST aplinkos kūrimo rekomendacijos, skirtos dėstytojams, norintiems savo dėstomuose moduliuose sukurti ESIST aplinkas.

ENThe object of the doctor’s dissertation is the educational environment of the higher education institution. The objective of the research is to substantiate the educational environment that empowers the student to study. Two cases may be identified in studying the factors of successful studies and in creating the educational environment that empowers the student to study: 1. Educational environment satisfying the needs of every student is created. 2. Educational environment is created where every student seeking for effective studies would be enabled to effectively act in the existing environment. Having evaluated the limited resources in the higher educational institution, conditions which at the maximum satisfy the student’s needs are created. In this paper, the empowerment to study is perceived as a creation of such an educational environment the conditions of which provide the student with studying powers. The theoretical significance of the paper is determined by the development of theoretical principles of the educational environment that empowers the student to study and the substantiation the methodology for analyzing this environment. The created environment may be applied by every tutor in his/her activity provided that he/she has a relevant competence. On the basis of the research analysis, recommendations on the educational environment that empowers the student to study are presented for tutors who want to create the educational environment that empowers the student to study in their modules.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9329
Updated:
2022-02-07 20:08:35
Metrics:
Views: 182
Export: