Modulio "Profesinė kalba" didaktinė sistema

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Modulio "Profesinė kalba" didaktinė sistema
Alternative Title:
Didactic system of the module "Professional language"
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2004, Nr. 6, p. 109-115
Keywords:
LT
"Profesinė kalba" modulis; Didaktinė sistema; Empirinis tyrimas; Kalba; Kauno Medicinos universitetas; Modulis.
EN
Didactic System; Kaunas University of Medicine, empirical research; Language; Module; Module “Professional Language".
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama kalbų studijų Kauno medicinos universitete (KMU) didaktinės sistemos formavimo atvejo analizė mokymosi paradigmos kontekste. KMU Kalbų ir edukacijos katedroje 2000–2003 m. reorganizuotas kalbų dėstymas, suformuotas privalomas modulis „Profesinė kalba“, susidedantis iš trijų dalykų: profesinės terminijos pagrindų lotynų kalba, profesinės užsienio kalbos ir mokslinio stiliaus bei lietuvių kalbos kultūros ir specialybės kalbos. Straipsnyje nagrinėjama modulio „Profesinė kalba“ didaktinė sistema. Aptariant tikslų ir uždavinių formulavimą, akcentuojama visų modulio dalykų integracija ugdant medicinos specialistų bendrąją ir profesinę lingvistinę kompetenciją. Turinio kaita aptariama šią kaitą sąlygojančių veiksnių kontekste.Analizuojamas šiuolaikinių mokymosi strategijų taikymas siekiant modulio tikslų ir uždavinių. Aptariamas grįžtamojo ryšio organizavimas ir dviejų lygių vertinimo sistemos, taikant individualaus kumuliatyvinio indekso metodiką, formavimas. Išvadose apibendrinami didaktinės sistemos pokyčių sąlygoti profesinės kalbos studijų pokyčiai. [Iš leidinio]

ENDuring 2000–2003 Kaunas University of Medicine, Department of Languages and Education reorganized language teaching and formed a compulsory module "Professional Language". The aim of this article is to analyze the factors that influence the changes in the didactic system of the module "Professional Language". The study is based on the methodological concepts of the humanistic education and the paradigm of learning, the principles of communication-based learning, and the methodology of the coordination of the linguistic, management, and educational theories. The method of the study is observation, analysis of theoretical literature, and a case study. The created module evaluation system fully complies with the main principles of criteria-based evaluation. The specificity of this evaluation system is two levels of evaluation, creating more possibilities for gathering objective information on the achievements of studies, and facilitating the result-related decision-making. This evaluation system has features that motivate studies and increase their efficiency: it stimulates the students’ continuous interest in their studies, including planning, organization, and striving for the maximum evaluation of their achievements, as well as helps to create an objective and impartial psychological climate, thus facilitating the studying process an increasing its attractiveness. [From the publication]

ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29172
Updated:
2018-12-17 11:24:46
Metrics:
Views: 10    Downloads: 1
Export: