The Library learning environment as a part of university educational environment

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Library learning environment as a part of university educational environment
Alternative Title:
Bibliotekos mokymosi aplinka kaip universiteto ugdymo aplinkos dalis
In the Journal:
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Bibliotekos / Libraries; Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTPaskutinėmis dekadomis įgalintos mokymosi aplinkos, užtikrinančios aukštos kokybės mokymąsi ir gilų požiūrį į jį, buvo daugelio tyrimų objektas (Ramsden, 1998; Bowden, Marton, 1998; Biggs, 1999; Entwistel, 1997; Jonnassen, 2000; Jucevičienė, Lipinskienė, 2001; Jucevičienė, Tautkevičienė, 2002; Cesevičiūtė, 2003; Jucevičienė, Stanikūnienė, 2001). Šios mokymosi aplinkos akcentuoja kompleksinio ir aukšto lygio meta-mokymosi įgūdžių puoselėjimą, įtraukiant ir į save nukreiptą mokymąsi, taip pat užtikrinant šių įgūdžių gebėjimą pereiti nuo vienos aplinkos prie kitos. Daugeliu atvejų formalioje ugdymo institucijoje sukurta klasės aplinka jau buvo tyrinėta (Vermetten, Vermunt, Lodewijks, 2002). Tuo tarpu dabartinis požiūris į mokymąsi įrodinėja, kad mokymasis vyksta bet kur, kur tik besimokantysis sąveikauja su informacijos šaltiniais (Wilson, 1996).Reikšminiai žodžiai: Bibliotekos; Universitetinis ugdymas; Mokymosi aplinka; Library; University education; Learning environment.

ENIn recent decades the empowering learning environments that ensure high-quality learning and deep approach to learning have been an object in a number of research works (Ramsden, 1998; Bowden, Marton, 1998; Biggs, 1999; Entwistel, 1997; Jonnassen, 2000; Juceviciene, Lipinskiene, 2001; Juceviciene, Tautkeviciene, 2002; Ceseviciute, 2003; Juceviciene, Stanikunienė, 2001). These learning environments emphasize fostering the complex and high level meta learning skills, including that of self-directed learning, as well as ensuring the transferability of these skills from one environment to another. In most cases, however, the classroom environment created in a formal educational institution has been under research (Vermetten, Vermunt, Lodewijks, 2002). Meanwhile, the contemporary approach to learning argues that the learning could take place anywhere the learner interacts with the information sources (Wilson, 1996). [From the publication]

ISSN:
0007-0637
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10001
Updated:
2020-07-22 17:27:44
Metrics:
Views: 68    Downloads: 2
Export: