Possibilities of increasing educational potential of learning city's websites

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Possibilities of increasing educational potential of learning city's websites
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2007, Nr. 1 (55), p. 77-85
Keywords:
LT
Miestai ir miesteliai / Cities and towns.
Summary / Abstract:

LTBesimokantis miestas apibūdinamas kaip kompleksinė socialinė ir ekonominė aplinka, įgalinanti savo narių – miestiečių – individualų ir kolektyvinį mokymąsi (Longworth, 1999). [...] Straipsnio tikslas – pagrįsti besimokančio miesto tinklalapių edukacinio potencialo raiškos galimybes. Taikyti metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų analizė. [...] Kuriant besimokančio miesto svetainę, galimi du sprendimai: 1) svetainė gali būti kuriama kaip visiškai savarankiška besimokančio miesto svetainė; 2) egzistuojanti oficiali miesto svetainė pertvarkoma pagal besimokančio miesto charakteristikas. [....] Įprastos svetainės ar tinklalapis yra vertinami pagal turinio, dizaino, navigacijos, technines charakteristikas (Neuner ir kt., 2005; Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 0480, 2003). Kuriant besimokančio miesto svetainę, visos šios charakteristikos turi integruoti edukacinius elementus. [...] Siekiant susidaryti išsamesnį besimokančio miesto tinklalapių turinio galimybių vaizdą, atlikta ir straipsnyje pateikiama penkių besimokančių miestų (Birmingham, Ballarat, Salisbury, Dublin, Espoo) svetainių analizė. […] Lietuva vertinama kaip transformacijas patirianti, vėluojančio vystymosi šalis. […] Transformacijas patiriančios šalies ypatybė reikalauja, kad tinklalapiai pakankamai aiškiai ir suprantamai pristatytų patį besimokančio miesto reiškinį; [...] jie turi ne tik padėti įgyvendinti besimokančio miesto siekius, bet ir aktyvinti šiuos procesus, kad pokyčiai vyktų sklandžiai ir greitai. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Besimokantis miestas; Besimokančio miesto tinklalapių (BMT) edukacinis potencialas; BMT edukacinės charakteriskikos; BMT teminės sritys; Learning city; Educational potential of the learning city’s websites (LCW); LCW educational characteristics; LCW thematic areas.

ENThe learning city is characterised as a complex social and economic environment enabling individual and collective learning of its members – city dwellers (Longworth, 1999). The article is aimed at substantiating the possibilities of the expression of educational potential of websites of learning cities. The method applied is the analysis of scientific literature and documents. When developing the website of the learning city two solutions are possible: 1) it can be created as an absolutely independent website of the learning city; 2) the existing official website can be reconstructed. Common websites of a network are valued according to the characteristics of the contents, design, navigation, technology (Neuner et al., 2005; Resolution No 0480 of the Government of the Republic of Lithuania of 2003). When developing the website of the learning city all these characteristics must integrate the educational elements. Seeking to create a more exhaustive picture of the possibilities of the contents of websites of the learning city, the analysis of five learning cities (Birmingham, Ballarat, Salisbury, Dublin, Espoo) was made and presented in the article. Lithuania is regarded as the country undergoing transformation, a country of delayed development. The peculiarities of the country undergoing transformation requires that websites should clearly and understandably present the phenomenon of the learning city; they have not only to help implement the aspiration of the learning city but also make these processes more active so that changes would take place smoothly and rapidly.

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9153
Updated:
2018-12-17 11:57:34
Metrics:
Views: 26
Export: