Geografijos mokytojų požiūrio į studijas bei profesinių kompetencijų suvokimo tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Geografijos mokytojų požiūrio į studijas bei profesinių kompetencijų suvokimo tyrimas
Alternative Title:
Research of geography teachers' attitudes towards studies and perception of professional competence
In the Journal:
Pedagogika. 2006, 81, p. 51-57
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinėmis visuomenės raidos sąlygomis pedagogų kompetencija ir jų profesinis rengimas yra labai svarbi ir aktuali švietimo politikos problema, kuri yra nuolatinių diskusijų objektas. Teigiama, kad mokytojų rengimas yra atitolęs nuo švietimo reformos ir visuomenės keliamų pedagogams reikalavimų. Esama tam tikrų mokytojų rengimo programų trūkumų, todėl atsiranda pedagogų rengimo paradigmos kaitos būtinumas. Atsižvelgiant į tai šiame straipsnyje analizuojama dirbančių geografijos mokytojų nuomonė apie geografijos studijas. Remdamiesi savo patirtimi, mokytojai gali nusakyti, kokie gebėjimai, žinios, įgūdžiai, asmeninės savybės ir bruožai labiausiai vertinami ir reikalingi pedagoginėje veikloje ir kokių jiems nepakako pradiniame veiklos etape. Taip pat pateikiami jų nuomonės profesinių kompetencijų klausimais rezultatai. Tyrimo rezultatų analizė naudinga siekiant tobulinti geografijos mokytojų rengimą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pedagogų kompetencija; Bendrieji gebėjimai; Bendrosios kompetencijos; Mokytojų rengimas; Geografijos studijos; Competence of pedagogues; Common abilities; Common competences; Teachers' training; Studies of geography.

ENIn view of modern society development, competence and professional training of educators are very important issues of education policy, which is an object of constant discussions. It is maintained that training of teachers is distantiated from education reform and requirements posed by the society to educators. There are some shortcomings to the teachers’ training programs and the necessity of the change of educators’ development paradigm, therefore, appears. Considering this, the article analyzes the opinions of working teachers of geography on studies of geography. Based on their experiences, the teachers can outline which abilities, knowledge, skills, personal characteristics and traits are the most valuable and needed in pedagogical activities and which ones they lacked in the initial stages of work. Moreover, their opinions on professional competence issues are presented. Analysis of the research results is helpful when seeking to improve the training of geography teachers.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7198
Updated:
2018-12-20 23:10:47
Metrics:
Views: 18    Downloads: 1
Export: