Vertinimas edukacinės paradigmos kaitos procese

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vertinimas edukacinės paradigmos kaitos procese
Alternative Title:
Assessment in the process of change of education paradigm
Keywords:
LT
Mokykla / School.
Summary / Abstract:

LTŠvietimo reforma, keičianti studijų sampratą, verčia permąstyti ne tik besimokančiųjų vertinimo tikslus, prasmę, reikšmę studijų procese, bet ir dermę tarp taikomos vertinimo sistemos ir pedagoginės sistemos koncepcijos (didaktinio tikslo). Atsiranda būtinybė ne tik pasverti, ar vertinimas yra pakankamai lankstus, kad atlieptų besimokančiojo ir visuomenės poreikius bei pokyčius, bet ir suvokti vertinimą ne kaip siaurą besimokančiojo žinių vertinimą, kurio pagrindinis tikslas – balas, bet ir vertinimą, esantį dermėje su pedagoginės sistemos paradigma. Prie mokymo(si) metodų pedagoginėje sistemoje, kurie funkcionuoja edukacinėje aplinkoje, būtų galima priskirti ir vertinimą, tačiau norėdami pabrėžti vertinimo svarbą, jį šiame straipsnyje nagrinėsime atskirai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vertinimas; Švietimas; Reforma; Paradigmų kaita.

ENWith the change of the learner’s perception about his/her readiness to live and act in rapidly changing environment a shift from the paradigm of teaching, i.e. active role of the teacher and passive role of the learner, to learning takes place, namely the role of the learner becomes more prominent. Core elements of self-control mechanism are assessment and self-assessment, which determine the human being’s position in life, his/her attitude towards oneself and surrounding people, the level of goals set, success and responsibility. Theoretical reasoning revealed problems encountered by the learners. This article is an attempt to get an insight of the process of assessment and to highlight conceivable problems of assessment in the course of teaching and learning.

ISSN:
2029-2171
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9266
Updated:
2013-04-28 16:55:57
Metrics:
Views: 24
Export: