Magistrantų tarpkultūrinės patirties refleksijos : edukacinės aplinkos bei ugdymo ir vertinimo strategijų ir metodų Lietuvos ir užsienio aukštojo mokslo institucijose lyginamoji analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Magistrantų tarpkultūrinės patirties refleksijos: edukacinės aplinkos bei ugdymo ir vertinimo strategijų ir metodų Lietuvos ir užsienio aukštojo mokslo institucijose lyginamoji analizė
Alternative Title:
Master students’ reflections on intercultural experience: comparative analysis of educational environment, learning and assessment strategies and methods in Lithuanian and foreign higher education instutions
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2012, Nr. 18, p. 60-81
Keywords:
LT
Tarpkultūrinės kompetencijos ugdymas; Edukacinė aplinka; Požiūris į mokymąsi.
EN
Development of intercultural competence; Educational environment; Approach to learning.
Summary / Abstract:

LTTarpkultūrinės kompetencijos ugdymas tampa vis aktualesne tyrimų tema atsižvelgiant į globalizacijos procesus. Sėkmingas mokymosi procesas siejasi su palankia edukacine aplinka, kuri pasižymi tuo, kad akcentuojamas aukštas atsakomybės lygis, galimybė išreikšti autonomiją, bet kada naudotis reikalingais ištekliais, nesėkmių toleravimas ir kokybiškas grįžtamasis ryšys, stiprinantis studento tikėjimą savo gebėjimais, skatinantis studento motyvaciją. Edukacinė studentą įgalinanti studijuoti aplinka apima kompetencines, psichologines, didaktines, organizacines – materialiąsias ir sociokultūrines sąlygas. Minėtos edukacinės aplinkos sąlygos straipsnyje įvertinamos ir analizuojamos per magistrantų tarpkultūrinės kompetencijos ugdymo Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose patirtis. Tyrimo dalyviai, lygindami gautą patirtį Lietuvoje, savo institucijoje ir užsienyje išskiria tiek mokymosi metodus, tiek psichologines sąlygas, tiek infrastruktūros indikatorius, padedančius ugdyti jų tarpkultūrinę kompetenciją. Šiame straipsnyje pristatomo tyrimo tikslas yra aptarti magistrantų patirtis bei refleksijas analizuojant edukacinių aplinkų bei tarpkultūrinės kompetencijos ugdymo ir vertinimo strategijų ir metodų Lietuvos ir užsienio aukštojo mokslo institucijose efektyvumą. [Iš leidinio]

ENConsidering globalisation processes, development of the intercultural competence becomes an increasingly relevant research topic. Successful learning process is related to favourable educational environment which distinguishes itself by emphasis on high level of responsibility, possibility to express autonomy, availability of necessary resources, tolerance for failures and quality feedback, enhancing students’ belief in his/her abilities and encouraging students’ motivation. Educational environment that empowers student to study encompasses competence, psychological, didactic, organisationalmaterial and sociocultural conditions. The article deals with the said conditions through master students’ experiences of developing the intercultural competence in Lithuanian and foreign education institutions. Comparing experience acquired in Lithuania and abroad, research participants distinguish teaching methods, psychological conditions and infrastructure indicators, contributing to the development of their intercultural competence. The article aims to discuss master students’ experiences and reflections, analysing effectiveness of educational environments, learning and assessment strategies and methods of intercultural competence development in Lithuanian and foreign higher education institutions. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43939
Updated:
2019-03-06 19:52:54
Metrics:
Views: 10    Downloads: 6
Export: