Specialistų komandos bendroji pasidalyta kompetencija tenkinant vaikų specialiuosius poreikius : koncepto analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Specialistų komandos bendroji pasidalyta kompetencija tenkinant vaikų specialiuosius poreikius: koncepto analizė
Alternative Title:
Mutually shared competence of team of professionals when meeting special needs of children: the analysis of the concept
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2009, Nr. 1 (22), p. 33-45
Keywords:
LT
Komandinis darbas; Bendroji pasidalyta komandos kompetencija; Bendradarbiavimas; Profesinė; Raida; Edukacinė aplinka; Ankstyvasis specialiųjų poreikių tenkinimas; Ankstyvasis specialiųjų poreikių tenkinimas..
EN
Teamwork; Mutually shared team competence; Collaboration; Professional development; Educational; Environment; Early meeting special needs of children; Early meeting special needs of children..
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama bendrosios pasidalytos komandos kompetencijos koncepto analizė, grindžiama komandinio darbo kompetencijų lygmenimis ir komandinio darbo tobulinimo kryptimis, taip pat bendru pasidalytu komandos narių supratimu, kai specialieji vaiko ir šeimos poreikiai tenkinami komandoje.[...] Pateikiama bendrosios pasidalytos komandos kompetencijos koncepto analizė bei teorinis bendrosios komandos kompetencijos kūrimo modelis. Kompetencija apibrėžiama kaip tobulėjanti praktinė veikla, lemianti sėkmingą darbo rezultatą konkrečiame profesiniame kontekste ir leidžianti specialistams veikti nenumatytose sudėtingose situacijose. [...] Bendrajai pasidalytai komandos kompetencijai būdingos tokios charakteristikos: aukšta kiekvieno specialisto ir bendra kvalifikacija, asmenybės bruožai, vadybos srities kompetencija, nuolatinis mokymasis vienam iš kito, aukšta komandos veiklos kultūra. [...] Bendroji pasidalyta kompetencija plėtojama esminių komandinio darbo procesų metu: efektyvaus bendradarbiavimo, efektyvios profesinės raidos, edukacinės aplinkos kūrimo ir suformuojama aukščiausio lygmens komandos raidos - komandos brandos laikotarpiu. [...] Tinkama edukacinė aplinka skatina komunikuoti ir tinkamai kartu spręsti problemas, sutelkti ir efektyviai naudoti turimus resursus. Remiantis specialistų, dirbančių multiprofesinėse specialistų komandose, tenkinančiose vaikų ir jų šeimų specialiuosius poreikius, vertinimu, svarbiausiomis komandiniame darbe laikomos individualiosios profesinės kompetencijos bei individualiosios komandinio darbo kompetencijos. Bendrajai pasidalytai komandos kompetencijai būdingos charakteristikos minimos retai, nors bendradarbiavimo svarbą išryškina dauguma respondentų. [Iš leidinio]

ENThe article presents the analysis of concept of mutually shared team competence with reference to levels of teamwork competences, directions of teamwork development, and also shared understanding among team members, meeting special needs of a child and a family in team. [...] The research objectives are: 1. To analyze criteria of competence definition. 2. To present the conception and the content of mutually shared team competence. 3. To distinguish circumstances of effective teamwork and mutually shared team competence development. 4. To analyze the opinion of professionals about the main teamwork competences they need in meeting special needs of children. [...] The analysis of research results enables to conclude: Competence is defined as improving practical activity, which determines the successful result of work in particular professional context and enables specialists to act in unexpected complicated situations. [...] According to the approach of constructivism, competence definition is based on mutually shared understanding and goals of specialists who apply it, and context. [...] The characteristic features of mutually shared team competence are: high level of professional qualification, personal traits, management competence, constant learning from each other, high level of team activity culture. Mutually shared team competence is seen in a systemic approach to the team members interactions, which promote common understanding of problems and processes in a team. Mutually shared competence is developed during the core processes of teamwork: effective collaboration, effective professional development, creation of educational environment. It is developed during the highest level of team development- team maturity [...]. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20903
Updated:
2018-12-20 23:20:11
Metrics:
Views: 35    Downloads: 16
Export: