Studentų dalyvavimas užsiėmimuose : lūkesčių aspektas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų dalyvavimas užsiėmimuose: lūkesčių aspektas
Alternative Title:
Students' involvement in activities: expectations' aspect
In the Journal:
Keywords:
LT
Dėstymo kokybė; Motyvacija; Studijų lūkesčiai.
EN
Motivation; Motivation,; Teaching expectations; Teaching quality.
Summary / Abstract:

LTRemdamiesi darbais, skirtais studento akademinių lūkesčių analizei, ieškojome motyvų, dėl kurių studentai dalyvauja akademiniuose užsiėmimuose: paskaitose, seminaruose, pratybose, laboratoriniuose darbuose. Užsiėmimų lankymo dažnis ir studentų darbo veiklos pobūdis šiame tyrime analizuoti kaip nepriklausomi tyrimo kintamieji. Gauti rezultatai leidžia įvardinti pagrindinius motyvus ir su jais susijusius su lūkesčius - dėstytojo kvalifikacija ir vidinė studijuojančiojo motyvacija. Žvelgdami į studentų lūkesčius kaip konstruktą, atskleidžiantį užsiėmimų lankymo motyvus, galime tikėtis ne tik kokybiškesnio dėstymo proceso, bet ir patikimesnio jo įvertinimo. [Iš leidinio]

ENThis paper reveals students' motives and expectations of involvement in academic activities: lectures, seminars, exercises, laboratory work. Based on the previous works analysis of students' academic expectations, we sought for the motives, due to which students participate in various activities. We also took account the work experience and students' attendance frequency. The obtained results allow us to identify the main motives and related expectations - the teacher's qualification and student's inner motivation. Looking at the students' expectations as a construct revealing motives of students' attendance, we could expect not only a better quality of the teaching process, but also a more reliable evaluation of it. [From the publication]

ISSN:
1822-1068; 2335-8904
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/57106
Updated:
2018-03-13 14:48:42
Metrics:
Views: 10
Export: