Bendrieji gebėjimai - mokytojų kompetencijos ugdymo pagrindas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendrieji gebėjimai - mokytojų kompetencijos ugdymo pagrindas
Alternative Title:
General ability as the basis of teachers' competence cultivation
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2004, Nr. 3 (28), p. 131-134
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Pedagogika / Pedagogy; Profesinis rengimas / Vocational training; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama bendrųjų gebėjimų samprata, būdingi bruožai, interpretavimo bei klasifikavimo įvairovė ir sunkumai, akcentuojama jų svarba rengiantis profesijai, kaip visapusiško asmenybės ugdymo prielaida. Ypatingas dėmesys kreipiamas bendrųjų gebėjimų ugdymo būtinumui pedagoginėse studijose. Pabrėžiama, jog pedagogo veikla yra tikslinga, įvairiaplanė, būtina turėti įvairių gabumų, todėl ir pedagogų rengimas yra sudėtingas procesas, jungiantis įvairias universitetines studijas bei skatinantis žmogaus galių puoselėjimą. Būtent todėl bendrųjų gebėjimų ugdymas turėtų būti viena jungiamųjų pedagoginių studijų grandžių, suprantamas kaip mokytojų profesinės kompetencijos pagrindas, leidžiantis įgyti specialiųjų įgūdžių bei dalykinių žinių.Reikšminiai žodžiai: Bendrieji gebėjimai; Bendrieji gebėjimai, bendrosios kvalifikacijos, bendrųjų gebėjimų koncepcijos, kompetencija, pedagoginės studijos, kompetencijos ugdymas, profesinis rengimas; Bendrųjų gebėjimų koncepcijos; Kompetencija; Kompetencijos ugdymas; Pedagoginės studijos; Profesinis rengimas; Concepts of general faculties, competence, pedagogical studies, competence development; General faculties; General faculties, general qualification, concepts of general faculties, competence, pedagogical studies, competence development, professional training; Professional training.

ENThe article analyses the concept of general faculties, characteristic features, variety and challenges of interpretation and classification. It emphasizes in preparing for the future occupation as the prerequisite for comprehensive development of personality. Special attention is allocated for the necessity of general faculties in the pedagogical studies. It is stressed that pedagogical activity is purposeful, multileveled, and requiring various skills, therefore, the training of pedagogues is a complicated procedure merging different university studies and encouraging the development of human faculties. That is why the author of the article believes that the development of general faculties is to be one the linking chains of pedagogical studies and perceived as the grounds of teacher professional competence, enabling one to acquire both special skills and specific knowledge in the certain field.

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36875
Updated:
2018-12-17 11:26:46
Metrics:
Views: 56    Downloads: 12
Export: