Aukštojo mokslo institucijų valdymo mokslinių tyrimų tendencijos Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aukštojo mokslo institucijų valdymo mokslinių tyrimų tendencijos Lietuvoje
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2007, Nr. 20, p. 104-112
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study.
Summary / Abstract:

LTSiekiant atskleisti Lietuvos aukštojo mokslo institucijų valdymo tyrimų tendencijas, straipsnyje apžvelgiami paskutiniojo dešimtmečio Lietuvos mokslininkų darbai, nuosekliai nagrinėjamos problemos ir išvados, svarbios valdant aukštojo mokslo institucijas. Straipsnį sudaro dvi dalys, kuriose nagrinėjami kiekybiniai ir kokybiniai aukštojo mokslo valdymo srities tyrimų aspektai. Atlikta analizė leidžia teigti, kad aukštasis mokslas Lietuvoje yra patyręs didelius pokyčius ir siekia patekti į bendrąją Europos aukštojo mokslo erdvę, todėl dauguma tyrimų yra siekiama kurti fundamentines koncepcijas, tokias kaip demokratiškas bei masinis aukštasis mokslas, ir pabrėžti idėjas, kurios yra būtinos vykdant aukštojo mokslo reformą. Straipsnio pabaigoje atskleidžiamos tendencijos, susijusios su keliamomis problemomis ir jų sprendimais. Išskiriamos trys tyrinėjamų problemų kryptys, kurias galima apibendrinti kaip vadybinių kaitos problemų valdymą: modernizacija, akultūracija, kokybės įvertinimas ir užtikrinimas. Nagrinėtuose moksliniuose darbuose galima įžvelgti ryškėjančią tendenciją valdymą traktuoti kaip priemonę, būtiną pasiekti tokių gėrybių, kaip aukšta akademinės veiklos kokybė, pusiausvyra tarp tradicijos ir šiuolaikiškumo, finansų tvarkymo skaidrumas ir kt. Kitokios krypties moksliniuose darbuose aukštojo mokslo institucijų valdymas tyrinėjamas kaip objektas, atpažįstamas per demokratiškumo, masiškumo, veiksmingumo ir kitas valdymo kokybę aprašančias kategorijas.Reikšminiai žodžiai: Aukštojo mokslo institucijų valdymas; Mokslo darbai; Tyrimai; Governance and management of higher education; Scientific work; Research.

ENAiming to reveal contemporary trends in the area of research on governance and management of the higher education institutions in Lithuania, the article analyses scientific issues and solutions that have been presented in the last decade monographs and dissertations. As the analysis shows, higher education in Lithuania has been undergoing huge deformations, so its ambitions are to enter the common space of higher education in Europe. So academic community tries to catch up with the developed countries. Therefore the most research works have been directed toward justification of fundamental concepts, such as democratic or massive higher education and to emphasize corresponding ideas necessary for the promotion of reforms in higher education. The significance of these aims is envisaged in laying theoretical foundations for improvement of governance and management in the institutions and system of higher education. There are also issues researched concerning culture fluctuation of academic community, quality assurance and evaluation as well as management of finance, that point out the strive of researchers for the adoption of "new management" conditions. The analysis of the above mentioned scientific works enabled to draw out conclusions: researches have been focused mainly on the control of introducing change in higher education institutions settings, followed by such categories as acculturation, modernization and quality assurance. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12523
Updated:
2018-12-17 11:58:35
Metrics:
Views: 58    Downloads: 5
Export: