Kolegijos dėstytojo didaktinės kultūros bruožai : empirinės studijos duomenys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kolegijos dėstytojo didaktinės kultūros bruožai: empirinės studijos duomenys
Alternative Title:
College leturer's didactic culture features: data of empirical study
In the Journal:
Keywords:
LT
Didaktinė kompetencija; Didaktinė kultūra; Dėstytojo didaktinė kultūra; Kolegijos dėstytojas; Mokymo kokybė.
EN
College lecturer; Didactic competence; Didactic culture; Teaching quality; The didactic culture of lecturer.
Summary / Abstract:

LTAukštajame moksle neatsiejamas yra dėstymas ir jo kokybė, kurios viena iš prielaidų yra dėstytojo didaktinė kompetencija. Dėstytojo didaktinę kultūrą nusako šios charakteristikos: mokymo stilius, tikslai, metodai, dėstytojo ir studento sąveika. Šiame straipsnyje atliekama dėstytojų didaktinės kompetencijos (kultūros) raiškos palyginamoji analizė, pagal jų pačių ir studentų vertinimus. Tyrime, kuris remiasi empirine-logine paradigma, dalyvavo X kolegijos 569 studentai ir 55 tos pačios kolegijos dėstytojai. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad dėstytojai daugiau linkę manyti, jog studentus moko taikydami aktyvaus mokymo/-si strategijas, papildomas stimuliavimo priemones. Studentų ir dėstytojų nuomonė išsiskyrė kai kuriais savarankiško darbo rengimo klausimais: Dėstytojai visais aspektais palankiau vertina savo, kaip dėstytojo, psichologinį paveikslą. Dėstytojai, daugeliu atveju palankiau nei studentai, suvokia savo atliekamas funkcijas vertinant studentų žinias ar įgūdžius. [Iš leidinio]

ENTeaching and its quality are inseparable in higher education where lecturer’s didactic competence is one of the conditions of teaching quality. The basis of didactic competence is lecturer’s knowledge, professional and personal skills that allow to educate students effectively. This competence is one of the most important in students’ motivation for studying and learning results. This article aims to identify the manifestation of lecturer’s didactic competence in educational environment. Lecturer’s didactic competence is defined by the following characteristics: teaching style, aims, interaction betweens student and lecturer. Requirements for didactic competence are changing lately. One of the most important lecturer’s didactic competence change conditions is changing attitude towards teaching based on interaction between student and lecturer. In interaction paradigm grounded by constructivism ideas the basis are active learner, his/her support and friendly education environment. Comparative analysis of lecturer’s didactic competence (culture) manifestation according to student’s and lecturer’s evaluation is being analyzed in this article. The survey based on empirical-logical paradigm participated 569 students and 55 lecturers of X college. The results of the survey reveled that lecturers agreed more with the statements indicating lecturer’s skills of using active learning/teaching strategies and additional stimulation means. Significant statistical differences appear in evaluating independent preparation. Lecturers tend to evaluate more positive their psychological skills. Lecturers in most cases better evaluate their functions in students’ knowledge and skills evaluation. [From the publication]

ISSN:
1822-1068; 2335-8904
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25633
Updated:
2013-05-07 10:32:58
Metrics:
Views: 8
Export: