Studentų kompetencijos valdyti išorinius mokymosi veiksnius dėmenų dermės aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų kompetencijos valdyti išorinius mokymosi veiksnius dėmenų dermės aspektai
Alternative Title:
Cohesion of students approaches to competencies to manage the external factors of learning
In the Journal:
Verbum. 2010, t. 1, p. 114-122
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Išoriniai veiksniai; Išorinė mokymosi aplinka; Studentai; Sąlyčio taškai; External factors; External learning environment; Points of contacts; Students.
Keywords:
LT
Išorinė mokymosi aplinka; Išoriniai veiksniai; Sąlyčio taškai; Studentai / Students.
EN
External factors; External learning environment; Points of contacts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje gilinamasi į pirmojo kurso studentų kompetenciją valdyti išorinius mokymosi veiksnius, atskleidžiamas tyrimo aktualumas ir jo svarba ugdant mokymosi mokytis kompetenciją. Nekyla abejonių, kad mokymo(si) sėkmę lemia tiek vidinių, tiek išorinių aspektų dermė. Šiame darbe apsiribota išorinių mokymosi veiksnių analize, veiksniai suskirstyti į tris grupes: 1) besimokančiųjų gebėjimai pasirinkti tinkamą mokytis laiką ir vietą; 2) susirasti papildomus mokymosi šaltinius; 3) mokantis taikyti įvairias bendradarbiavimo formas. Tiriant studentų kompetencijos valdyti išorinius mokymosi veiksnius dėmenis pagal mokymosi mokytis kompetenciją, buvo suformuluota tyrimo problema ir iškelti tokie klausimai: 1) kaip tyrimo dalyviai sieja kompetencijos valdyti išorinius mokymosi veiksnius dėmenis; 2) kurie šios kompetencijos dėmenys labiausiai dera. [...] Tyrimo metu apklausti 356 Lietuvos universitetų pirmojo kurso studentai. Analizuojant paaiškėjo, kad respondentai, ieškantys papildomų mokymosi šaltinių, mokydamiesi dažnai įvairiai bendradarbiauja ir geba pasirinkti tinkamą mokytis vietą. Tyrimo dalyviams, linkstantiems planuoti mokymosi laiką, dažniau pavyksta pasirinkti tinkamą mokytis vietą, kurioje galima sėkmingai susikaupti darbui. Be to, šie studentai geba sėkmingai šalinti išorinius mokymosi trikdžius, mėgsta mokydamiesi naudoti papildomus spausdintinius ir elektroninius išteklius. Taip pat nustatyta, kad siekis planuoti mokymąsi nedaug susijęs su noru rinktis įvairų bendradarbiavimą. [Iš leidinio]

ENThis article explores the relevance and importance of competencies to manage the external factors of first year students in various fields. These competencies are revealed as constituent parts of learning to learn skills. It is observed that external learning factors alone cannot lead to successful studies of an individual. Effective learning and acquisition is promoted by the consistency of external and internal factors. On the basis of scientific works, the factors of external learning environment are divided into three groups: a) appropriate time and place for learning that promote undisturbed and successful learning; b) additional learning sources, in other words, the learner‘s interaction with objects; c) various cooperation forms in learning i. e. interaction between the learner and the other participants in the learning process. The need to explore student competencies to manage the external factors in the learning to learn setting has revealed a research problem that could be expressed by the questions how the participants of research bind the competencies to manage the external factors, what components of the latter competency indicate the maximum consistency, i. c. if they are effective in search for an appropriate time and place for learning, additional learning sources and forms of cooperation. To fulfill the objective of research i. e. to investigate the consistency of competencies to manage the external factors of first year students, the following research tasks have been defined: 1) to describe the contours of the external factors of learning; 2) to determine and analyze the points of contacts of student competencies to manage the external learning factors.The paper applied the following methods: the analysis of related scientific literature and survey, i. e. dosed - questionnaire built on the basis of learning to learn competency‘s theoretical- empirical model by V. J. Pukevičiutė (2009, p. 85-87) that highlights the components of learning to learn competency, and statistical analysis methods, i. e. the Chi-square criteria (x2) to test the consistency of individual variables. The study surveyed 356 first year students of Lithuanian universities. The research has revealed that those respondents who have a tendency to use additional learning resources often apply various forms of cooperation. It is obvious that first year students‘ desire to plan their learning time encourage them to find a suitable place for learning and help them to eliminate external learning interference. [From the publication]

ISSN:
2538-8746; 2029-6223
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30241
Updated:
2019-03-08 17:35:30
Metrics:
Views: 11    Downloads: 1
Export: