Educational and learning environments as a factor for socioeducational empowering of innovation.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Educational and learning environments as a factor for socioeducational empowering of innovation
Alternative Title:
Edukacinės ir mokymosi aplinkos - inovacijos socioedukacinio įgalinimo veiksnys
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2008, Nr. 1 (59), p. 58-70
Keywords:
LT
Inovacijos / Innovations; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – išryškinti edukacinės ir mokymosi aplinkų galimybes socioedukacine prasme įgalinti inovaciją per mokymąsi. Pirmojoje straipsnio dalyje atskleidžiama edukacinės aplinkos ir mokymosi aplinkų esmė ir jų panaudojimo patirtis. Antrojoje dalyje teoriškai pagrindžiamos edukacinės bei mokymosi aplinkos ir individo, dalyvaujančio inovaciniame procese, charakteristikos, kurių dermė sudarytų galimybes įgalinti individų mokymąsi individualiame ir kolektyviniame lygmenyse. Šis uždavinys sprendžiamas antrojoje straipsnio dalyje. Atskleista, kad edukacinė aplinka – tai dinamiška informacinė mokymosi veiklos erdvė, sukurta ir veikiama edukatoriaus(ių) bei sąlygota ugdymo tikslo, jį atitinkančio ugdymo turinio ir jo įsisavinimą paremiančių ugdymo formų, metodų bei priemonių, taip pat kitų toje aplinkoje esančių daiktų ir/ar subjektų, turinčių kokią nors įtaką edukacinei informacijai ir/ar jos sklidimui iki besimokančiojo. Šioje aplinkoje veikia besimokantysis(ieji), kurio(ių) mokymuisi tiesioginę įtaką daro edukacinės aplinkos veiksniai. Šiuos veiksnius (arba dažniausiai jų dalį) kaip savo mokymosi aplinką priima besimokantysis. Edukacinės aplinkos gali būti realios ir virtualios. Asmeninė mokymosi aplinka yra besimokančiojo individo lygio dimensija. Tai – kiekvieno besimokančiojo mokymosi aplinka, individualiai išskiriama pagal jo turimus mokymosi tikslus, gebėjimus, poreikius, patirtį (arba bent pagal vieną iš šių veiksnių) iš jį supančios aplinkos.Reikšminiai žodžiai: Edukacinė aplinka; Inovacija; Mokymosi aplinka; Educational environment; Innovation; Learning environment.

ENThe more advanced the process of innovation is, the more changes occur in the processes of learning. First of all, continuing learning replaces the conventional qualification development. The processes of not only individual but also collective learning and their empowerment acquire increasing significance. The aim of this article is to highlight the potential of educational and learning environments for socioeducational empowering of innovation through learning. The first part of the article reveals the essence of educational and learning environments and the experience of their application reflected in the research. The second part of the article provides rationale for the characteristics of educational and learning environments and the individual involved in the process of innovation, a combination of which should provide opportunities for empowering learning on the individual and collective levels in the process of innovation. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19361
Updated:
2020-12-28 20:24:49
Metrics:
Views: 85    Downloads: 35
Export: