The Interaction of normative and interpretative paradigms in the new approach towards physics study at university

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Interaction of normative and interpretative paradigms in the new approach towards physics study at university
Alternative Title:
Normatyvinės ir interpretacinės paradigmos sąveika naujame požiūryje į fizikos studijas universitete
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2002, Nr. 3 (35), p. 12-18
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Derinys; Interpretacinė paradigma; Normatyvinė paradigm; Normatyvinė paradigma, interpretacinė paradigma, fizikos studijos; Paradigmos; Interaction; Interpretative paradigm; Normative paradigm; Normative paradigma, interpretative paradigma, physics study; The paradigms.
Keywords:
LT
Derinys; Mokslinis ugdymas / Scientific education; Normatyvinė paradigm; Paradigmos.
EN
Interaction; Interpretative paradigm; Normative paradigm; Normative paradigma, interpretative paradigma, physics study; paradigms.
Summary / Abstract:

LTFizika, kaip ir visi gamtos mokslai, savo turiniu yra normatyvinis (kiekybinis) mokslas, kuris Šiuolaikinėje visuomenėje įsisavinamas per įvairias mokymosi aplinkas, kurios yra edukacinių tyrimų objektas. Šiuolaikinėje edukologijoje vyrauja dviejų paradigmų – interpretacinės ir normatyvinės derinys, kuris atspindi ir kiekybinį, ir kokybinį mokslo aspektą. Mokymosi paradigmos kontekste naujai žvelgiant į fizikos mokymą, vyksta minėtų dviejų paradigmų sąveika. Todėl šio straipsnio tikslas – apžvelgti šių paradigmų raišką edukologijoje ir fizikoje; apibrėžti fizikos mokymo strategijas; atskleisti ir išryškinti šių mokslų sąveikoje kylančias problemas bei atsirandančias galimybes, ypač – Lietuvos universitetinių studijų kontekste. [Iš leidinio]

ENIn terms of its contents, physics is a normative (quantitative) science like all natural sciences; in the contemporary society it is mastered through different learning environments that an object of research in education. A combination of interpretative and normative paradigms, that reflect both quantitative and qualitative aspects of science, is prevalent in the contemporary science of education. A new approach towards the teaching of physics in the context of the learning paradigm is related to the interaction of the above-mentioned paradigms. Therefore the aim of this article is to overview the expressions of these paradigms in education and physics, to define the strategies of teaching physics as well as to reveal and highlight the problems and opportunities that emerge in the interaction of these sciences, in particular with respect to the university studies in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20718
Updated:
2020-11-25 20:17:16
Metrics:
Views: 24    Downloads: 2
Export: