Universiteto administracijos ir studentų reikalavimai dėstytojo kompetencijai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Universiteto administracijos ir studentų reikalavimai dėstytojo kompetencijai
Alternative Title:
Are the requirements for teacher’s competence set by university administration and students similar?
In the Journal:
Pedagogika. 2014, 114, p. 42-53
Keywords:
LT
Studentai / Students; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTKintant edukacinei paradigmai, kyla nauji iššūkiai ir aukštosios mokyklos dėstytojo veiklai bei kompetencijai. Tirta, kokie yra universitetų administracijos ir studentų reikalavimai dėstytojo kompetencijai ir ar tie reikalavimai panašūs. Atliktas tyrimas parodė, kad vis dėlto išlieka takoskyra tarp universitetų studentų ir universiteto administracijos keliamų reikalavimų dėstytojų kompetencijai. Pažymėtina, kad universiteto administracija kelia reikalavimus, kurie yra reglamentuoti Lietuvos Respublikos nacionaliniu lygiu, t. y. Aukštojo mokslo įstatymo nuostatomis, o mokslininkų išskirtos kompetencijų apibrėžtys išlieka kaip teorinis konstruktas, mokslo rezultatas. Studentų reikalavimuose išskiriamos tokios dėstytojų kompetencijos (pedagoginė, metamokymosi, techninė ir kt.), kurios sąveikauja su mokymo proceso rezultatyvumu ir kokybe. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Universiteto administracija; Studentai; Reikalavimai; Dėstytojo kompetencija; University administration; Students; Requirements; Teacher’s competence.

ENAs the educational paradigm undergoes changes, new challenges for performance and competence of higher education institution teachers arise. The article deals with the requirements for teacher’s competence set by university administration and students, and whether these requirements are similar. In the beginning, definitions of teacher’s competence dealt with in scientists’ papers are reviewed, the structure of teacher’s competence is discussed. The article explores the requirements for teacher’s competence set by university administration and students. The research carried out shows that nevertheless there is a divide between requirements for teachers’ competence set by university students and university administration. It should be noted that university administration pose requirements which are regulated on the national level of the Republic of Lithuania, i.e. provisions of the Law on Higher Education and Studies of the Republic of Lithuania; whereas the definitions of competences investigated by scientists remain as a theoretical construct, a scientific outcome. The requirements set by students include these teachers’ competences (pedagogical, meta-learning, technical, etc.) which interact with the efficiency and quality of the teaching process. [From the publication]

DOI:
10.15823/p.2014.003
ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54946
Updated:
2019-01-20 08:35:28
Metrics:
Views: 41    Downloads: 5
Export: