Ikiteisminio tyrimo pareigūnų kvalifikacijos ir kompetencijos svarba ikiteisminio tyrimo procese

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ikiteisminio tyrimo pareigūnų kvalifikacijos ir kompetencijos svarba ikiteisminio tyrimo procese
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2010, Nr. 19, p. 132-144
Keywords:
LT
Ikiteisminio tyrimo pareigūnas; Ikiteisminis tyrimas; Kompetencija; Kvalifikacija; Tyrėjas.
EN
Competence; Investigator; Pre- trial investigator; Pre-trial investigation; Qualification.
Summary / Abstract:

LTNusikalstamų veikų tyrimo ir prevencijos procesas - vienas iš svarbiausių policijos uždavinių. Todėl labai svarbu, kad šias užduotis vykdantys policijos pareigūnai ne tik būtų gerai pasirengę ir turėtų tinkamą kvalifikaciją, bet ir nuolat tobulintų savo žinias ir praktinius įgūdžius. Teisėsaugos institucijų veiklos ataskaitose vis daugiau dėmesio skiriama darbuotojų kompetencijai ir kvalifikacijai. Kasmet prokuratūros veiklos ataskaitose pabrėžiama, kad sudėtingus ir didelės apimties ikiteisminius tyrimus atlieka žemos kvalifikacijos tyrėjai, kuriems trūksta teisinių žinių ir praktinio darbo įgūdžių. Tad tyrėjo darbo organizavimo, kompetencijos ir kvalifikacijos problemos yra opios siekiant kokybiškai, išsamiai ir kvalifikuotai atlikti ikiteisminį tyrimą, ir šie probleminiai klausimai tiesiogiai lemia ikiteisminio tyrimo pareigūno veiklos kokybę. Straipsnyje analizuojamos ikiteisminio tyrimo pareigūnų (tyrėjų) kvalifikacijos ir kompetencijos svarba, profesinių žinių poreikis atliekant darbą, nagrinėjami veiksniai, lemiantys ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiklą, siūlomi sprendimai optimizuoti ikiteisminio tyrimo pareigūnų tęstinį profesinį mokymą. [Iš leidinio]

ENInvestigation and prevention of criminal acts is one of the main objectives of the police activities. Therefore, optimization of detection and investigation of criminal acts has become one of the topical tendencies in criminalistics tactics development. Recently, law enforcement agencies in their work reports have paid a great deal of attention to employees' qualification and competence. As far as work reports of the Prosecution Service are concerned, a fairly great amount of attention is paid to peculiarities of investigation of particular criminal acts (trafficking in human beings, corruption). However, these work reports emphasize that complicated and voluminous pre-trial investigations are accomplished by investigators who have quite a low qualification and who lack juridical knowledge and practical skills; for that reason the prosecutor who organizes and supervises the pre-trial investigation has to prescribe in the written form how to perform simple actions of the given investigation. Due to considerable workload pre-trial investigation officers are not able to investigate the cases in time. Thus, the problems of an investigator's work organization, competence and qualification are essential in view of high quality, thorough and skilled accomplishment of pre-trial investigation. The present article analyzes the main problems of an investigator's preparation to work and his or her organizational abilities, as well as the importance of competence and qualification in the process of investigation of criminal acts. [text from author]

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28436
Updated:
2018-12-17 12:49:46
Metrics:
Views: 53    Downloads: 8
Export: