Tradicinės paskaitos virsmas į konstruktyviąja interaktyvioje aplinkoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tradicinės paskaitos virsmas į konstruktyviąja interaktyvioje aplinkoje
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2006, t. 16, p. 190-200
Keywords:
LT
Studentai / Students; Technologijos / Technologies.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama humanitarinio profilio studentų profesinio kompiuterinio raštingumo problema. Tradiciniai dėstymo metodai susidūrus su informacinėmis technologijomis yra neefektyvūs ir mažai veiksmingi. Autorė, atsižvelgdama į humanitarinį studentų profilį, sukūrė ir pritaikė naują dėstymo modelį, pagal kurį studijuojantysis nuo pat pirmųjų žingsnių turi dirbti virtualioje aplinkoje, iš karto priverstas mokytis pažinti supančią aplinką, išmokti ją valdyti ir naudoti savo poreikiams tenkinti. Dėstymo modelis paremtas sukurta elektronine programa, kurioje analizuojami tekstų apdorojimo kompiuteriu metodai. Pristačius dėstymo modelio schemą, straipsnyje, atlikus studentų apklausą, tiriamas jų psichologinis pasirengimas dirbti virtualioje, besikeičiančioje interaktyvioje aplinkoje ir aiškinamasi, kaip jie vertina siūlomą dėstymo modelį. Analizė rodo, kad siūlomas dėstymo modelis didesnei studentų daliai yra patrauklus ir priimtinas. Išklausę kursą studentai ne tik praturtėja žiniomis, bet ir gerokai pakyla jų profesinio kompiuterinio raštingumo išprusimo lygis, išnyksta kompiuterio baimė, sustiprėja pasitikėjimas savimi ir kompiuterine technika. Sužadinamas noras plėsti akiratį, domėtis ateities naujovėmis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Informacinės technologijos; Kompiuterinis raštingumas; Konstruktyvioji paskaita interaktyvioje aplinkoje; Studentų požiūris.

ENThe article analyses ways and means how to improve the level of professional computer literacy of students in arts studies. When traditional teaching methods are applied to Information Technologies, they prove to be ineffective. With regard to arts students, the author created a new teaching method which enables the student to work in virtual environment from the initial stage. The student immediately has to explore the virtual environment, learn how to work with it and use it to satisfy his/her needs. The teaching model is based on an electronic programme which analyses computer- based text-processing methods. On the basis of a survey, the article analyses students' readiness to work in interactive changeable virtual environment and their evaluations of the teaching model. The analysis shows that most students find the teaching model attractive and acceptable. After the course students not only gain valuable knowledge but also considerably improve their level of professional computer literacy, overcome computer-phobia, enhance their self-confidence. The course motivates students to acquire new knowledge and makes them open to innovations. [From the publication]

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4657
Updated:
2018-12-17 11:38:49
Metrics:
Views: 23    Downloads: 1
Export: