Bendravimo dimensija studijų kokybės vertinime : studentų požiūris

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendravimo dimensija studijų kokybės vertinime: studentų požiūris
Alternative Title:
Dimension of communication in the assessment of the quality of studies: student approach
In the Journal:
Studijos šiuolaikinėje visuomenėje. 2011, Nr. 2(1), p. 32-37
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Pedagogai / Pedagogues; Studentai / Students.
Summary / Abstract:

LTKokybė, siekiant tobulumo, visada buvo ir liks svarbiausia aukštojo mokslo vertybė ir pagrindinis studijas apibūdinantis rodiklis. Kokia paslaugos kokybės apibrėžtimi besiremtume, bendravimo dimensija studijų kokybės vertinime yra viena iš svarbiausių ir visas kitas studijų kokybės vertinimo dimensijas jungianti kategorija. Bendravimą studijų procese galime apibūdinti kaip giją, jungiančią visus ugdymo(si) proceso objektus ir subjektus, turinčius savo vietą ir svarbą studijų procese bei jo kokybės užtikrinime. Straipsnyje siekiama įvertinti studentų požiūrį dėstytojų bendravimo su studentais dimensijos kontekste. Tyrimo objektas – dėstytojo ir studento bendravimas. Atliktas kiekybinis tyrimas: anketinė apklausa, kurioje dalyvavo 39 Šiaulių valstybinės kolegijos bendrosios praktikos slaugos studijų programos pirmo kurso studentai. Tyrimas parodė, kad dauguma respondentų dėstytojų bendravimą su studentais vertina kaip geranorišką ir dėmesingą, gauna grįžtamąjį ryšį iš dėstytojų apie atliktas užduotis bei jaučia dėstytojų pagarbą studentui, pirmiausia, kaip asmeniui. Nustatytos geranoriško ir dėmesingo dėstytojų bendradarbiavimo su studentu sąsajos su respondentų pagarbos poreikio užtikrinimu (p<0,05); dėstytojų teikiamo grįžtamojo ryšio apie studento atliktas užduotis bei dėstytojų pagarbos studentui, pirmiausia, kaip asmeniui sąsajos su respondentų pagarbos ir saviraiškos poreikių užtikrinimu (p<0,05). Dėstytojo draugiškumas ir pagarba studentui – vienas iš prioritetinių respondentų motyvų, galinčių skatinti juos gerai mokytis.Reikšminiai žodžiai: Asmens poreikiai; Bendravimas; Dėstytojas; Studentas; Studijų kokybė; Communication; Lecturer; Personal needs; Personal needs, quality of studies; Quality of studies; Student.

ENThe criteria of the dimension of the communication of the academic stuff with students are assessed in the present article. The correlation between the peculiarities of the lecturer’s communication with a student and the ensuring of the students’ needs for respect and self-expression is established, as well as the motives encouraging the respondents to study well are ascertained. [From the publication]

ISSN:
2029-431X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34564
Updated:
2016-12-31 09:03:45
Metrics:
Views: 16
Export: