Managerial factors conditioning the collaborative learning environment in the university studies

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Managerial factors conditioning the collaborative learning environment in the university studies
Alternative Title:
Vadybiniai veiksniai, sąlygojantys mokymosi bendradarbiaujant aplinką universitetinėse studijose
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2012, Nr. 2 (76), p. 61-73
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bendradarbiavimas; Mokymasis bendradarbiaujant; Mokymosi bendradarbiaujant aplinka; Vadybiniai veiksniai; Collaboration; Collaborative learning; Collaborative learning environment; Managerial factors.
Keywords:
LT
Bendradarbiavimas / Cooperation; Valdymas / Management; Mokymas. Mokymasis. Didaktika / Teaching. Learning. Didactics; Vadybiniai veiksniai.
EN
Collaboration; Collaborative learning environment; Collaborative learning.
Summary / Abstract:

LTTyrimo objektas – mokymosi bendradarbiaujant aplinka universitetinėse studijose ir įtaką jai darantys vadybiniai veiksniai. Tyrimo tikslas – atskleisti mokymosi bendradarbiaujant aplinką universitetinėse studijose ir ją veikiančius vadybinius veiksnius studijose. Tyrimo uždaviniai: teoriškai pagrįsti mokymosi bendradarbiaujant aplinką universitetinėse studijose ir ją veikiančius vadybinius veiksnius; pagrįsti mokymosi bendradarbiaujant aplinkos ir ją veikiančių vadybinių veiksnių universitetinėse studijose tyrimo metodologiją; nustatyti mokymosi bendradarbiaujant aplinką ir ją veikiančius vadybinius veiksnius socialinių mokslų magistrantūros studijose X universitete Lietuvoje. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, dokumentų analizė, atvejo studija, apklausa žodžiu, kokybinė turinio analizė. Rezultatai ir išvados. Atlikus mokslinės literatūros analizę buvo prieita prie išvados, kad mokymosi bendradarbiaujant aplinka – tai specialiai sukurta aplinka, kurioje taikomas iš anksto apgalvotas studijų modelis pagal besimokantiesiems būdingus bruožus ir modulio tikslus, kai ugdytojas tampa mokymosi proceso dalyviu, bendroje veikloje apylygiai pasidalijančiu atsakomybe su besimokančiuoju, tokiu būdu siekiant padidinti kiekvieno besimokančiojo žinias arba pagilinti dalyko, kurio mokomasi, supratimą. Pagrįsta mokymosi bendradarbiaujant aplinkos ir ją veikiančių vadybinių veiksnių studijose tyrimo metodologija. Analizuotas konkretus atvejis. Empirinio tyrimo duomenų rinkimui taikytas pusiau struktūruoto interviu metodas. Pusiau struktūruoto interviu klausimai buvo orientuoti į dėstytojo suvokiamą ir kuriamą mokymosi bendradarbiaujant aplinką bei vadybinius veiksnius, kurie galimai sąlygoja mokymosi bendradarbiaujant aplinkos kūrimą studijose.Nustatyta mokymosi bendradarbiaujant aplinka ir ją sąlygojantys vadybiniai veiksniai. Socialinėje realybėje šiai aplinkai yra būdinga: bendras suvokimas, bendras tikslas, bendra veikla, komunikacija, bendravimas, abipusė atsakomybė. Dėstytojas kuria įgalinančią edukacinę aplinką, kurioje yra suformuluojamas aktualus besimokantiesiems tikslas, kurį stengiamasi pateikti taip, kad visi vienodai jį suprastų ir dirbama kartu, kad tas tikslas būtų pasiektas. Bendras suvokimas kuriamas dalijantis informacija ir kuriant bendras veiklos reikšmes. Bendra veikla dirbant grupėje yra koordinuojama dėstytojo. Besimokantieji edukacinėje aplinkoje, kurioje kuriamas mokymasis bendradarbiaujant, turi suvokti modulio svarbą, susitarti, kad visi bendradarbiaus, taip pat kiekvienas turi žinoti ir suprasti savo atsakomybę mokymosi procese. Dėstytojas stengiasi užtikrinti efektyvią komunikaciją ir bendravimą. Mokymosi bendradarbiaujant aplinkoje turi būti kaupiamojo balo sistema, kuri paskatina besimokančiuosius prisiimti atsakomybę ir planuoti savo mokymosi procesą bei norimus rezultatus. Studijų ir modulio programų vadybiniais veiksniais įvardinti: tikslas ir programų kūrėjai; liberali universiteto politika ir fizinė aplinka. Dėl aukštojo mokslo politikos prielaidų respondentų nuomonės išsiskyrė: vieni teigė, kad tai nedaro jokios įtakos mokymosi bendradarbiaujant aplinkos kūrimui, kiti teigė, kad daro didelę įtaką, nes centralizuota švietimo politika sąlygoja universiteto politiką, riboja jo autonomiją ir laisvę, o tai trukdo plėtoti bendradarbiavimo kultūrą. Prieita prie išvados, kad pagrindinis mokymosi bendradarbiaujant aplinkos vadybinis veiksnys yra dėstytojas. [Iš leidinio]

ENA competent educator builds well comprehended and prepared educational environments to promote student learning. Meanwhile, students develop their own learning environments that may or may not match the educator’s educational environment as well as the individual environments of the other learners. Collaboration among learners enhances the process of learning, creation and acquisition of new knowledge and experience. Thus, the goal of the educational system and its all components should be to concentrate on creating adequate collaborative learning environments in the university studies. Although educational environments have been analyzed in the scholarly literature, the managerial factors that condition the development of the collaborative learning environment have not been researched yet. Therefore, this article seeks to achieve the following goal and answer the question: what managerial factors and how they condition the creation and maintenance of the collaborative learning environment in the master’s level studies in the area of social sciences in university X located in Lithuania? This article identifies the theoretical model of the environment that is based on collaborative learning and explains the conditioning of the specific external and internal managerial factors. The created theoretical model is then tested in reality through the empirical research in a specific case and findings are compared. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ss.76.2.1963
ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44737
Updated:
2018-12-17 13:25:30
Metrics:
Views: 24    Downloads: 2
Export: