Pasidalytos kompetencijos plėtojimo prielaidos ankstyvosios intervencijos komandoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Pasidalytos kompetencijos plėtojimo prielaidos ankstyvosios intervencijos komandoje
Alternative Title:
Presumptions of mutually shared team competence development in early childhood intervention
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2011, Nr. 2 (25), p. 90-100, 101-112 (anglų kalba)
Keywords:
LT
Specialusis ugdymas / Special education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTŠis straipsnis grindžiamas teorinių šaltinių bei empirinių duomenų analize. Teorinės analizės tikslas – pristatyti teorinį bendrosios pasidalytos komandos kompetencijos modelį bei atskleisti šios kompetencijos plėtojimo prielaidas. Pasidalytos kompetencijos analizė grindžiama komandinio darbo procesais specifiniame kontekste, t. y. tenkinant vaikų ankstyvuosius specialiuosius ugdymosi poreikius ir teikiant pagalbą šeimoms. Straipsnyje atskleidžiami skirtingi komandinio darbo kompetencijų lygmenys bei jų plėtojimo galimybės. Remiantis teorinių šaltinių analize ir laikantis konstruktyvistinio požiūrio į kompetencijos konceptą bei bendro požiūrio į komandos kompetencijos plėtojimą, straipsnyje konstruojamas teorinis bendrosios pasidalytos kompetencijos modelis. Empirinė duomenų analizė, remiantis apklausos raštu rezultatais, padėjo atskleisti ankstyvosios intervencijos specialistų refleksijas apie komandiniam darbui būtinas kompetencijas. Empirinio tyrimo rezultatai parodė, kad ankstyvosios intervencijos srityje dirbantys specialistai svarbiausiomis kompetencijomis laiko individualiąsias profesines bei individualiąsias komandinio darbo kompetencijas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ankstyvoji intervencija vaikystėje; Bendroji pasidalyta komandos kompetencija; Interprofesinė komanda; Pasidalytas supratimas; Early Childhood Intervention; Early intervention in the childhood; General shared competence of the team; Interprofessional team; Mutually shared team competence; Shared comprehension; Shared understanding.

ENThe article is based on theoretical study as well as on written survey. The aim of theoretical analysis to present a theoretical model of the concept of the mutually shared team competence in an inter-professional team meeting early special needs of child and family and to find out presumptions of it’s development. The mutually shared team competence is analysed on the basis of the teamwork processes in a specific context, i. e. meeting special needs of young children and providing support for their families. The authors stress on different levels of teamwork competences and its development, also on mutually shared conception of team members. On the basis of analysed sources, constructivist approach towards the definition of the competence and distributed cognition approach to the development of team competence, the theoretical model of mutually shared team competence has been constructed. The aim of survey is to reveal professionals’ (working in early childhood intervention - ECI) reflections about competences necessary for teamwork. The empirical survey showed that individual professional and individual teamwork competences are considered to be most important for teamwork. [From the publication]

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33237
Updated:
2018-12-17 13:07:06
Metrics:
Views: 37    Downloads: 16
Export: