Tarpkultūrinės kompetencijos ugdymo edukacinės ypatybės Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose magistrantų patirties kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarpkultūrinės kompetencijos ugdymo edukacinės ypatybės Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose magistrantų patirties kontekste
Alternative Title:
Educational aspects of development of intercultural competence at higher education institutions in Lithuania and foreign countries in the context of master students experience
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2012, Nr. 1 (34), p. 86-93
Keywords:
LT
Aukštojo mokslo internacionalizacija, mokymosi strategijos; Tarpkultūrinės kompetencijos ugdymas; Tarpkultūrinės kompetencijos ugdymas, aukštojo mokslo internacionalizacija, mokymo ir mokymosi strategijos.
EN
Development of intercultural competence; Development of intercultural competence, internationalization of higher education, teaching/learning strategies; Internationalization of higher education; Teaching/learning strategies.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tyrimo tikslas yra aptarti tarpkultūrinės kompetencijos ugdymo edukacines ypatybes Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Sėkmingas mokymosi procesas siejasi su palankia edukacine aplinka, motyvacijos sistema ir parenkamais tinkamais ugdymo ir vertinimo metodais bei strategijomis. Magistrantų tarpkultūrinės kompetencijos ugdymui reikia palankios ugdymo aplinkos, diferencijuotų ugdymo ir vertinimo metodų ir formų, atsižvelgiant į aukštosios mokyklos institucinę internacionalizaciją (studentų mobilumą, internacionalizacijos namuose strategijas, internacionalizuojant studijų programas). Ugdant tarpkultūrinę kompetenciją, turi būti taikomos patirtinio mokymosi, probleminio mokymosi, bendradarbiavimu grįsto mokymosi, refleksyviojo mokymosi ir kognityvinio mokymosi strategijos. Straipsnyje tarpkultūrinės kompetencijos ugdymo edukacinės ypatybės vertinamos ir analizuojamos per magistrantų turimas studijų Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose patirtis. Tyrimo dalyviai, lygindami gautą patirtį Lietuvoje, savo institucijoje, ir užsienyje, išskiria edukacines sąlygas, padedančias ugdyti jų tarpkultūrinę kompetenciją. [Iš leidinio]

ENSuccessful teaching / learning process is related to favourable educational environment, motivation system and selected suitable teaching and assessment methods and strategies. It is necessary to provide favourable educational environment and different teaching and assessment methods and fonus for development of intercultural competence of master level students, taking into consideration the internationalization of higher education institutions (students mobility, internationalization at home strategies, internationalized study programmes). Developing of intercultural competence must involve experiential learning, problem based learning, cooperation based learning, reflexive learning, and cognitive learning strategies. In this article the educational peculiarities of development of intercultural competence are assessed and analysed with reference to master students' experiences of studies at Lithuanian and foreign higher education institutions. The participants of the research reflected on different educational aspects which helped to develop their intercultural competence. The main aim of the research presented in this article is to analyze educational aspects of development of intercultural competence in Lithuanian and foreign higher education institutions. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37563
Updated:
2018-12-17 13:16:15
Metrics:
Views: 13    Downloads: 4
Export: