Andragogikos specialybės studentų kritinio mąstymo ugdymosi galimybės universitetinių studijų procese

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Andragogikos specialybės studentų kritinio mąstymo ugdymosi galimybės universitetinių studijų procese
Alternative Title:
Critical thinking self-development opportunities of andragogy speciality students in the university study process
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2010, Nr. 14, p. 63-76
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Studentai / Students; Suaugusiųjų mokymas / Adult education; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos studentų kritinio mąstymo sąvoka ir prasmės, pagrindžiamas ugdymosi būtinumas. Remiantis įvairių Lietuvos ir užsienio tyrėjų patirtimi atskleidžiamos studentų kritinio mąstymo sąlygos, strategijos, metodai. Empirinio tyrimo metu gauti duomenys leidžia teigti, kad studentų kritinio mąstymo ugdymosi galimybės priklauso nuo universitetinėse studijose taikomų strategijų, tokių kaip: savarankiška žinių paieška, supratimas, jų prasmių analizė, žinių praktinis taikymas, metakognityvinių gebėjimų raiška, mokymasis bendradarbiaujant, probleminis, patirtinis mokymasis. Studentų kritinio mąstymo ugdymuisi palankias sąlygas sudaro įgytos patirties taikymą skatinantys metodai bei studijų procese atliktos veiklos ir pasiekimų reflektavimas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Andragogikos specialybės; Andragogikos specialybės studentai; Kritinis mąstymas ir jo ugdymasis; Studentai; Universitetinės studijos; Andragogy speciality; Andragogy speciality students; Critical thinking and it's self development; Critical thinking and its selfdevelopment; Introduction; Students.; University studies.

ENThe article deals with concepts and meanings of students' critical thinking; the necessity of selfeducation is grounded. Based on the experience of Lithuanian and foreign researchers, conditions, strategies, methods of students' critical thinking are disclosed. Data obtained during the empirical research enable to state that opportunities of students' critical thinking depend on strategies applied in university studies, such as: autonomous search for knowledge, comprehension, analysis of its meanings, practical application of knowledge, manifestation of metacognitive abilities, cooperative learning, problembased, experiential learning. Favourable conditions for self-development of students' critical thinking are created by methods encouraging application of acquired experience and by reflection of activities and attainments carried out in the study process. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32256
Updated:
2018-12-17 12:54:00
Metrics:
Views: 35    Downloads: 6
Export: