Socialiai atsiribojusių mokinių įgalinimo bendrojo lavinimo mokykloje teorinės prielaidos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialiai atsiribojusių mokinių įgalinimo bendrojo lavinimo mokykloje teorinės prielaidos
Alternative Title:
Theoretical assumptions of empowerment of socially withdrawn pupils at school
In the Journal:
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas [Education. Physical training. Sport]. 2009, Nr. 3 (74), p. 42-51
Keywords:
LT
Socialinis atsiribojimas; Socialinis įgalinimas; Įgalinimo modelis.
EN
Model of empowerment; Social empowerment; Social withdrawal.
Summary / Abstract:

LTTyrimu siekta išsiaiškinti, kokios socialiai atsiribojusių mokinių įgalinimo bendrojo lavinimo mokykloje galimybės. Pabrėžiama mokyklos gyvenimo pilnatvės ir darnos idėja, iš esmės lemianti mokyklos, kaip visumos, poveikį individo dvasinei raidai. [...] Socialiai atsiriboję mokiniai iš pirmo žvilgsnio išoriškai atrodo sėkmingi (yra pažangūs, puikiai elgiasi), bet jie turi emocinių sunkumų: bijo atsakinėti prie lentos, atsakinėjant žodžiu jų rankos dreba, jie kalba labai tyliai, verksmingai, visada stengiasi būti nuošaliau. Tokie vaikai labai nerimastingi, jie pernelyg prastai save vertina, yra labai pažeidžiami ir dėl per didelio nerimastingumo, drovumo negali tinkamai išreikšti savo gebėjimų. Aptarus socialinio atsiribojimo ir socialinio įgalinimo sąvokas, daugiausia dėmesio sutelkiama į socialiai atsiribojusių mokinių įgalinimo bendrojo lavinimo mokykloje galimybes, norint teoriškai išanalizuoti ir empiriškai pagrįsti minėtų mokinių įgalinimo bendrojo lavinimo mokykloje modelį. Pastebima, kad socialiai atsiribojusių mokinių įgalinimą turėtų inicijuoti: psichologinės-pedagoginės komandos nariai kartu su socialiniu pedagogu, įtraukdami dalykų mokytojus, klasių auklėtojus; turėtų būti rengiami planai, užsibrėžiami tikslai, o visus proceso dalyvius turi sieti vieningai organizuota veikla. Pabrėžiama tai, kad socialiai atsiribojusių mokinių įgalinimo bendrojo lavinimo mokykloje paveikiais proceso dalyviais galėtų būti socialiai aktyvūs bendraamžiai. Aktyvių mokinių bendravimas su socialiai atsiribojusiais mokiniais yra veiksmingesnis sprendžiant įtakos klausimą nei suaugusiųjų. [Iš leidinio]

ENThe goal of the paper is to investigate possibilities of social empowerment for socially withdrawn pupils at school. The idea of school life completeness and harmony is emphasized as determinant of spiritual development of a person. Years spent at school enable a child to learn a lot of new things, to better understand the surrounding world and find a lot of friends. For most children who start school, the future seems challenging and full of various opportunities. They believe they can reach and conquer everything. The school, as well as friendship with their contemporaries, is very important for schoolchildren. The process of socialization (the opposite of isolation and self-isolation) during the school years actually is a complete impact of the environment on a child giving him/her an opportunity to fully indulge into the life of society. Disassociated children who seem to be successful (good results, satisfactory behaviour) may have emotional problems: they may feel uncomfortable if they are asked to talk in front of the class, their hands tremble while speaking, their voice is very low and lamentable, and they prefer staying aloof. A high level of uneasiness is characteristic to such children. They underestimate themselves; they are easily hurt and cannot express all their abilities. After presenting the conceptions of social empowerment and social withdrawal, the attention was focused on possibilities of social empowerment of socially withdrawn pupils at school.Research data collected indicates that it is theoretically possible to build a model in order to socially empower those pupils who are socially withdrawn through proper guidance concerning the developmentment of necessary social interaction skills: social educators and special psychologic-pedagogical teams should initiate social empowerment programs for socially withdrawn pupils. School subject teachers should be involved in this process too; class, group of peers have the main lineaments of community and also have the lighest importance in citizenship education and social empowerment of socially withdrawn pupils; socially active classmates can be useful participants in the process of social empowerment of socially withdrawn pupils. Social educators and teachers must take care, however, to properly prepare socially active classmates for proper participation in this process; in conclusion it should be stressed that this theoretical model of social empowerment of socially withdrawn pupils at school can be used only after its verification by an experiment or an action research and further research. [From the publication]

ISSN:
1392-5644
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23572
Updated:
2021-02-25 10:00:12
Metrics:
Views: 12    Downloads: 1
Export: