Ugnis senojoje lietuvių tradicijoje : mitologinis aspektas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ugnis senojoje lietuvių tradicijoje: mitologinis aspektas
Alternative Title:
Fire in the ancient Lithuanian tradition: the mythologigal aspect
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005.
Pages:
121 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Istorinių šaltinių informacija apie ugnį ir su ja susijusius ritualus — Ugnis lietuvių mitologijos tyrinėjimuose — Ugnis mitopoetiniame pasaulėvaizdyje — Ugnis erdvinėje pasaulio struktūroje: Chtoniškoji ugnis; Atmosferos ir dangaus ugnis — Ugnis ir vanduo — Vidinė ugnis — Ugnis ritualinėje praktikoje — Ugnies rūšys — Elgesio su ugnimi reglamentacija — Ritualinės ugnies funkcijos: Kosmogoninė funkcija; Tarpininkavimo funkcija; Apvalymo funkcija — Ugnies dievybių įvaizdžiai — Teonimai istoriniuose šaltiniuose: Teonimai su šaknimi „gab“; Kiti ugnies teonimai — Ugnies vardai ir globėjai — Ugnies dievybės problema — Pabaiga — Šaltiniai ir jų santrumpos — Literatūra — Summary — Mitologinių vardų ir objektų rodyklė.
Keywords:
LT
Liaudies kultūra / Folk culture; Mitologija / Mythology.
Summary / Abstract:

LTUgnis – viena pagrindinių pasaulio stichijų. Ji jėga, kuri persmelkia bei jungia pagrindines pasaulio sferas – dangų, žemę, požemį, užtikrina pasaulio egzistenciją. Ugnies simbolika skirtingų tautų mituose bei papročiuose plati ir įvairi. Daugelis su ugnimi susijusių simbolių pasižymi universalumu, archetipiškumu. Antra vertus, įvairūs ugnies pavidalai įprasminami gana skirtingai. Šiame darbe siekta atskleisti kaip populiarus ugnies vaizdinys išreikštas lietuvių mitologinėje tradicijoje. Naudojantis kompleksine metodologija stengtasi taip sutvarkyti su ugnimi susijusią istorinių šaltinių, tautosakinę, etnografinę, kalbinę medžiagą, kad išryškėtų ugnies prasmė bei funkcijos lietuvių mitologijoje. Mitologinei lietuvių ugnies rekonstrukcijai atlikti pasitelkta ir atitinkama kitų kultūrų, religijų medžiaga. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ugnis (mitologija); Tradicijos; Lietuviai; Dievybės; Ritualas; Fire; Tradition; Lithuanians; Deities; Ritual.

ENFire is one of the fundamental elements of the world. It is a force which transfuses and combines the major spheres of the world – heaven, earth and the nether region - as well as ensures the existence of the universe. Symbols of fire differ in myths and customs of different nations. A lot of symbols of fire are universal and archetypical. On the other hand, various forms of fire are interpreted quite differently. The present work aims to disclose how the popular symbol of fire is expressed in Lithuanian mythological tradition. Complex methodology has been involved in efforts to arrange historical, folklore, ethnographical and linguistic material in such a manner as to disclose the functions and meaning of fire in Lithuanian mythology. Appropriate material of other cultures and religions has been involved for fulfilment of the mythological restoration of fire in Lithuanian culture.

ISBN:
995512072X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2660
Updated:
2020-09-16 16:49:03
Metrics:
Views: 334    Downloads: 48
Export: