Vandens įvaizdis Vlado Braziūno knygoje "Stalo kalnas". Mitinio gyvybės ciklo analizė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vandens įvaizdis Vlado Braziūno knygoje "Stalo kalnas". Mitinio gyvybės ciklo analizė
Alternative Title:
Image of water in Vladas Braziūnas’ book "Stalo kalnas" analysis of mythical life cycle
In the Journal:
Būdas. 2023, Nr. 1 (208), p. 72-77
Keywords:
LT
Vladas Braziūnas; Literatūros istorija / Literary history; Literatūros teorija ir kritika / Literary science and criticism; Poezija / Poetry.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas - mitinio matmens raiška ir apibrėžtys Vlado Braziūno knygoje „Stalo kalnas“. Pasitelkiant struktūrinės analizės metodą, atskleidžiamas poetinio vandens įvaizdžio ambivalentiškumas, kuris siejamas su binarine mito struktūra. Vandens figūra tyrinėjama platesniame mitinio gyvybės ciklo kontekste. Pasitelkiant gyvybės, mirties ir atgimimo sampratas, straipsnyje analizuojamas figūratyvinis poetinio vandens vaizdinio takas ir jo semantinis kismas. Atskleidžiama, kad šiuolaikiniame grožiniame tekste, nors ir pakitus išraiškos formoms, archajinė vandens figūra išsaugo savo gilumines reikšmes. Reikšminiai žodžiai: Vladas Braziūnas, „Stalo kalnas“, poetinė vandens figūra, binarinė struktūra, mitinis gyvybės ciklas, figūratyvinis takas. [Iš leidinio]

ENThe object of the article is the mythical dimension of Vladas Braziūnas’ book Stalo kalnas [Table Mountain]. The method of structural analysis reveals the ambivalence of the image of water, which is associated with the binary structure of the myth. The article explores the figure of water in the wider context of the mythical cycle of life. The figurative path of the poetic image of water and its semantic differences are analysed using the concepts of life, death, and rebirth. The article reveals that the archaic figure of water preserves its deep mythical meanings in the modern poetic text, despite the changes in the forms of expression. [From the publication]

ISSN:
2669-0403
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/103644
Updated:
2023-12-01 14:52:04
Metrics:
Views: 14
Export: