Duomenų bazė Lituanistika (LDB) – tarptautinė mokslinė bibliografinių įrašų, santraukų ir visateksčių dokumentų bazė, kurioje kaupiama informacija apie pasaulyje vykdomus lituanistikos tyrimus, kurių objektas Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis. Tai svarbus lituanistikos tyrimų šaltinis, pateikiantis patikimą mokslinę informaciją iš daugiau kaip 70 pasaulio šalių. Publikacijų mokslinį lygį vertina atitinkamų mokslo sričių mokslininkai ekspertai. Paiešką galima atlikti kolekcijose: Mokslas (mokslo publikacijos), Sklaida (mokslo populiarinimo publikacijos) ir E. ištekliai (elektroniniai ištekliai – tekstynai, duomenų bazės, paieškų sistemos). Pateikiamos santraukos lietuvių ir anglų kalbomis. Duomenų bazę nuo 2006 metų rengia Lietuvos mokslo taryba bendradarbiaudama Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, mokslininkais ir mokslo institucijomis.

Tematika ir paskirtis

  • Objektas: lituanistikos tyrimai.
  • Mokslo šakos: filosofija, teologija, menotyra, filologija, istorija, etnologija, teisė, politikos mokslai, vadyba, ekonomika, sociologija, psichologija, edukologija, komunikacija ir informacija.
  • Naudinga: lituanistinius tyrimus atliekančioms institucijoms, akademinei bendruomenei, akademinėms bibliotekoms, archyvams, muziejams, lituanistikos tyrimais besidominčiai visuomenei.

Sudėtis

  • Per 98 000 bibliografinių įrašų (straipsniai (nuo 2000 metų), knygos ir disertacijos (nuo 1991 m.)
  • Per 63 700 visateksčių dokumentų.

Atviroji prieiga

  • Skelbiamos autorių ir leidėjų licencijuotų publikacijų skaitmeninės kopijos PDF formatu. Licencijos žymimos atviros prieigos ženklu ©InC – Lituanistika, reiškiančiu, kad duomenų bazės vartotojams suteikiama teisė skaityti ir naudoti kūrinį ne komerciniais tikslais jo neperdirbant; cituojant šaltinį, būtina nurodyti Lituanistikos adresą. Licencinės sutartys dėl kūrinių tekstų kopijų skelbimo duomenų bazėje sudaromos Lietuvos mokslo tarybos ar autorių iniciatyva, užpildžius licencinės sutarties formą. Siųsti Lituanistikos DB rengėjams Kontaktuose nurodytu adresu.
  • Skelbiami autorių ir leidėjų kūrinių tekstai pažymėti atvirojo turinio licencijomis CC. Daugiau
  • Skelbiami autorių ir leidėjų kūrinių tekstai nurodant internete paskelbtų publikacijų elektroninius adresus (URL). Informacijos dėl tekstų naudojimo sąlygų ieškoti prieigos teikėjų svetainėse.

Kontaktai:

Lietuvos mokslo taryba, info@lmt.lt

Nijolė Kolesinskienė, Lituanistikos duomenų bazės administratorė

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka

Tel. +370 05 313375

El. paštas: nijole.kolesinskiene@mab.lt