Mitopoetinis pasaulėvaizdis : pirminių gamtos elementų sąsaja su žmogumi

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mitopoetinis pasaulėvaizdis: pirminių gamtos elementų sąsaja su žmogumi
Alternative Title:
Mythical worldview: primary elements of nature and a human being
In the Journal:
Acta Baltico-Slavica. 2006, Nr. 30, p. 651-663
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mitopoetinis pasaulėvaizdis; Pirminiai gamtos elementai; Antropogonija; Kosmogonija; Mythical worldview; Primary elements; Anthropogony; Cosmology.
Keywords:
LT
Antropogonija; Kosmogonija; Mitologija / Mythology; Pirminiai gamtos elementai; Rusų kalba / Russian language.
EN
Anthropogony; Cosmology; Primary elements.
Summary / Abstract:

LTMitiniu mąstymu pagrįstai archainei pasaulėžiūrai būdinga įprasminti pasaulį jį struktūruojant į tarpusavyje susietas klasifikacines grupes. Tokia pasaulėžiūra, pasak V. Toporovo, vadinta kosmologiniu arba mitopoetiniu pasaulėvaizdžiu. Vienas iš pačių populiariausių aplinkos klasifikatorių mitopoetiniame pasaulėvaizdyje - pirminiai gamtos elementai: ugnis, oras, vanduo ir žemė, laikyti svarbiausiomis kosmoso dalimis iš kurių susiformavusi visa gamta. Šie klasifikatoriai žymi tiek tam tikras atskiras reiškinių klases, drauge tarpusavyje yra susiję, persipina atskirose erdvės struktūrose, gamtos objektuose, žmoguje. Šiame straipsnyje, remiantis kalba, publikuotais lietuvių ir rusų kalbų bei tautosakos duomenimis, analizuojamas pirminių gamtos elementų ryšys su žmogumi. Archainiam mastymui būdingas visuotinis determinizmas, glaudus makrokosmoso ir mikrokosmoso ryšys, sąlygojo supratimą, kad pirminiai gamtos elementai sudaro ne tik visą pasaulį, bet ir žmogų, jų santykis lemia įvairius žmogaus ypatumus. Ir lietuvių, ir rusų kalba, tautosaka liudija pirminių gamtos elementų dalyvavimą kosmogonijos, antropogonijos ir eschatologijos procesuose, jų sąsają su žmogaus egzistencija, vidiniais bruožais, emocinėmis būsenomis, savijauta. Vidinės pusiausvyros nebuvimas ar praradimas lemia tam tikras emocines žmogaus būsenas, specifinius charakterio bruožus, sukelia tam tikras ligas. [Iš leidinio]

ENThe very typical peculiarity of the mythical worldview according to V. Toporov is the constructing of oppositions that could spread in diverse code systems and in different hierarchical spheres. Universal classificators of that worldview are the primary elements of the nature – fire, water, air and earth - that were assumed as the most important essentials of the entire World. Those primary elements designate not only separate phenomena but also mix in various parts of the World, in different objects of the nature and even in human beings. This article is devoted to show the correlation between those primary elements and the human being provided by Lithuanian and Russian data. Just as in other cultures, surviving data on Lithuanian and Russian folk traditions as well as the data of these languages provide testimony that the primary elements of the world appears virtually everywhere. They are representing both the beginning and the end of the world and the human being; they are important force, unifying separate parts of the world into a singular entity. Those fundamental elements indicate the vital energy of human beings, their inner personal characteristics, emotional states and health. The metaphors show that the special intensity of emotions and hot-temper are determined by fire element. Forfeiture of the balance of those elements causes dysfunction – illnesses, negative or unstable emotions and the like. [From the publication]

ISSN:
0065-1044; 2392-2389
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10414
Updated:
2021-03-04 09:26:38
Metrics:
Views: 29    Downloads: 7
Export: