Lietuvių liaudies dainynas. T. 14, Šeimos dainos. [D.] 3

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių liaudies dainynas. T. 14, Šeimos dainos. [D.] 3
Alternative Title:
  • Lithuanian Folk Songbook
  • Šeimos dainos
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998.
Pages:
640 p
Article in the Book:
Keywords:
LT
Lietuvių liaudies dainos; Šeimos dainos; Našlaičių dainos; Dainynai.
EN
Lithuanian folk song; Family song; Orphan song; Songbook.
Summary / Abstract:

LTKeturioliktu „Lietuvių liaudies dainyno“ tomu baigiamos skelbti šeimos dainos. Šiame tome skelbiamos dainos atrinktos iš visų pagrindinių tautosakos šaltinių. Daugiausia jų imta iš rankraščių, visų pirma – iš Lietuvių literatūros ir tautosakos institute esančio Lietuvių tautosakos rankraštyno, taip pat iš Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros ir Lietuvos kraštotyros draugijos tautosakos fondų. Panaudota ir XIX-XX a. tautosakos publikacijų medžiaga. <...> Šeimos dainos buvo atliekamos įvairiomis progomis. Čia skelbiamos dainos nevienalytės ir kilmės atžvilgiu. Šalia klasikinių, tradicinės poetikos dainų yra nemažai naujesnių, individualios poezijos paveiktų kūrini. Savo menine išraiška jos artimos vestuvinėms, darbo, karinėms-istorinėms, jaunimo ir meilės, moralistinėms bei kitų žanrų dainomis. Tome įdėtos 509 dainos, 323 – su melodijomis. Spaudai dainos atrinktos iš ~ 7600 tekstų r ~ 1400 melodijų. Atrenkant buvo atsižvelgta į dainų meninę vertę, siekta, kad būtų paskelbta tekstų iš visų etnografinių Lietuvos sričių. Pirmenybė buvo teikiama dainoms, užrašytoms su melodijomis, taip pat iki šiol neskelbtiems kūriniams.

ENPublishing of family songs finishes with the fourteenth tome of Lithuanian folk songbook. Songs included in this tome are selected from all the most important sources of folklore. A major part of these songs is taken from manuscript sources, firstly from Lithuanian folklore archive of the institute of Lithuanian literature and folklore, from folklore archives of Department of Lithuanian Literature of faculty of humanities of Vilnius University and from folklore collections of association of Regional Studies. Published material of the 19th – 20th centuries has also been involved. <...> Family songs have been performed on various occasions. Published songs are not are the same in terms of their origin. In line with classic songs and songs of traditional poetics there are many new songs affected with individual poetry. In terms of their artistic expression they are close to wedding, labour, military - historical, youth and love, moralistic songs and songs of other genre. The tome includes 509 songs 323 thereof with a melody. Songs fro publishing are selected from 7600 texts with 1400 melodies. When selecting songs historical and artistic value of songs have been considered in order to announce texts from all regions of Lithuania. Songs with melodies and still non published works gained a priority.

ISBN:
998651360X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11269
Updated:
2016-08-10 10:22:10
Metrics:
Views: 20
Export: