The Ditty of Sovijus (1261). The nine spleens of the marvellous boar: an Indo-European approach to a Lithuanian myth

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Ditty of Sovijus (1261). The nine spleens of the marvellous boar: an Indo-European approach to a Lithuanian myth
Alternative Title:
Sovijaus giesmė (1261). Devynios nepaprastojo šerno blužnys: žvilgsnis į lietuvių mitą iš indoeuropiečių perspektyvos
In the Journal:
Archaeologia Baltica. 2011, t. 15, p. 72-77
Keywords:
LT
Etiologinis mitas; Indoeuropiečiai; Iniciacija; Kremavimas; Kultūrinė asmenybė; Perspektyvos; Pranašavimai; Ritualinis maistas; Simboliniai skaičiai; Sovijaus giesmė; Šernas.
EN
Approach; Boar; Cremation, divination; Culture hero; Ditty of Sovijus; Etiological myth; Indo-Europeans; Initiation; Ritualistic meal; Symbolic numbers.
Summary / Abstract:

LTSiekdami paaiškinti 1261 metais užrašytą pasakojimą apie Sovijų, turime jį palyginti su panašiais indoeuropiečių mitais - indų mitologija (Indra), airių mitologija (Finu) ir skandinavų mitologija (Sigurdu). Visi šie mitai pabrėžia švento gyvūno vaidmenį (trigalvė pabaisa Indros atveju, lašiša - Fino, slibino širdis - Sigurdo ir devynios šerno blužnys - Sovijaus). Gyvūnas leidžia kultūriniam herojui įgyti slaptą žinojimą (pranašavimą Fino ir Sigurdo atveju, mirusiųjų deginimo atradimą - Sovijaus). Lietuviškas pasakojimas veda link pirmapradžio iniciacijos mito. Karys yra inicijuojamas naudojant kovotojo testą: jis turi sumedžioti ir nukauti mitinį šerną. Pagal G. Dumézilio teoriją, šis šernas būtų ne kas kita kaip triguba pabaisa indoeuropietiškuose herojaus iniciacijos mituose. Jo triguba prigimtis atsiskleidžia per devynias blužnis (triskart po tris). Indoeuropiečių tikėjimuose blužnis yra siejama su pranašavimu ir antgamtinėmis galiomis. Bet trigalvio žudiką persekioja prakeikimas: Sovijus be paaiškinamos priežasties supyksta ant savo sūnų. Iš tiesų, kai jis įvykdo nusikaltimą prieš dievišką įstatymą (nužudo stebuklingą šerną) jis netenka proto, todėl vienintelė išeitis yra pasitraukti į pragarus (tai mirties eufemizmas). Sovijus paprašo savo sūnų iškepti devynias blužnis. kai blužnys iškepamos ir suvalgomos, dieviškas įtūžis, pasireiškiantis per vieną iš sūnų, leidžia padėti jam savo tėvui pomirtiniame gyvenime.Gailestingasis sūnus tarp brolių turi ypatingą statusą. Nors tekstas šio dalyko nedetalizuoja, bet iš visko galima spėti, kad tai ne vyriausias, o jauniausias sūnus (devintasis sūnus iš trijų po tris). Sprendžiant iš pasakų logikos, būtent jauniausias sūnus (ar dukra) šeimoje susiduria su iššūkiais ir juos sėkmingai įveikia. Sovijaus sūnus atranda mirusiųjų deginimo ritualą ir nebelaidoja savo tėvo žemėje. Mirusiųjų deginimas, turintis atitikmenį senovės indų ritualuose, liudija archajišką lietuvių civilizacijos pagrindą. Pasakojimas apie Sovijų savo ruožtu yra etiologinis mitas. [Iš leidinio]

ENIn order to understand the narrative about Sovijus (1261), the author proposes a comparative analysis with similar myths in other Indo-European cultures: Hindu mythology (Indra), Irish mythology (Finn), and Scandinavian mythology (Sigurd). These myths emphasise the role of a sacred animal (Indra's tricephalous monster, Finn's salmon, Sigurd's dragon, Sovijus' boar with nine spleens). The animal allows the hero access to secret knowledge (divination in the case of Finn and Sigurd, revelation about cremation for Sovijus). Rituals or narratives of other folklore genres, such as tales, could be additional sources for a comparative analysis. [From the publication]

ISSN:
1392-5520; 2351-6534
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37134
Updated:
2018-12-17 13:11:42
Metrics:
Views: 26    Downloads: 12
Export: