Lietuvių mitologija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių mitologija
Editors:
  • Vėlius, Norbertas, sudarymas [com]
  • Beresnevičius, Gintaras, sudarymas [com]
  • Mekaitė, Rima, redagavimas [edt]
Publication Data:
Vilnius : Mintis, 1995-2004.
Pages:
3 t. (606, 466, LXIV, 605 p.)
Notes:
T. 3 sudarė Norbertas Vėlius ir Gintaras Beresnevičius. Bibliografija prie straipsnių ir rodyklės.
Contents:
Vėlius, Norbertas. Senosios lietuvių religijos ir mitologijos tyrimo metmenys. — Vėlius, Norbertas. Dionizas Poška (apie 1765-1830). — Vėlius, Norbertas. Teodoras Narbutas (1784-1864). — Vėlius, Norbertas. Simonas Stanevičius (1799-1848). — Vėlius, Norbertas. Ignacas Jonas Hanušas (1812-1869). — Hanuš, Ignacas Jonas. Bendroji slavų mitologija, nagrinėjanti senovės prūsų ir lietuvių mitus. — Vėlius, Norbertas. Simonas Daukantas (1793-1864). — Vėlius, Norbertas. Liudvikas Adomas Jucevičius (1813-1846). — Vėlius, Norbertas. Juzefas Ignacas Kraševskis (1812-1887). — Vėlius, Norbertas. Augustas Šleicheris (1821-1868). — Vėlius, Norbertas. Pavelas Kukolnikas (1795-1884). — Vėlius, Norbertas. Mikalojus Akelaitis (1829-1887). — Akelaitis, Mikalojus. Žodelis apie Lietuvos dievus. — Vėlius, Norbertas. Andrius Botyrius (apie 1845-apie 1900). — Botyrius, Andrius. Pasakojimas apie lietuvių griaustinį Perkūną. — Vėlius, Norbertas. Adomas Honoris Kirkoras (1818-1886). — Briukneris, Aleksandras. Senoji Lietuva. Žmonės ir dievai — Volteris, Eduardas. Mitologijos apybraižos. — Volteris, Eduardas. Lietuvių mitologija.— Mierzyński, Antoni. Lietuvių mitologijos šaltiniai. — Gimbutienė, Marija. Baltai. — Kerbelytė, Bronislava. Sakmės ir padavimai apie pasaulio kilmę. — Urbanavičius, Vytautas. Senųjų tikėjimų reliktai Lietuvoje archeologijos duomenimis XVI-XVIII a.). — Vaižgantas. Kalbamieji žmonės. — Gray, Louis Herbert. Baltų mitologija — Schroeder, Leopold von. Arijų religija — Ivinskis, Zenonas. Medžių kultas lietuvių religijoje. — Vėlius, Norbertas. Jonas Balys. — Balys, Jonas. Aitvaras — Balys, Jonas. Griaustinis ir velnias Baltoskandijos kraštų tautosakoje. — Balys, Jonas. Lietuvių mitologija — Eliade, Mircea. Religinių idėjų istorija. Baltų religija — Ivanov, Viačeslav. Toropov, Vladimir. Baltų mitologija.
Keywords:
LT
Mitologija / Mythology.
Summary / Abstract:

LTLeidinyje pateikiami visi svarbiausi XIX-XX a. senosios lietuvių religijos ir mitologijos tyrimai arba jų ištraukos. Tekstai sugrupuoti chronologiniu principu: pirmajame tome pateikiami XIX a., antrajame - XX a. pirmosios pusės, trečiajame - antrosios pusės tyrimai. Kadangi leidinys skiriamas ne tik specialistams, bet ir visai lietuvių mitologija besidominčiai Lietuvos visuomenei, kitomis kalbomis parašyti tekstai išversti į lietuvių kalbą. Populiaresni mitologiniai terminai, dievybių, žynių ir kiti vardai, švenčių pavadinimai literatūrinami, bet kai jie minimi pirmą kartą, skliausteliuose kursyvu pateikiamos autorių vartotos formos. Kai norima tiksliau atspindėti autorių vartotus terminus, jie visai nekeičiami (net jų rašyba) ir tekste pateikiami kursyvu. Knygoje norima ne tik supažindinti skaitytojus su senosios lietuvių religijos ir mitologijos tyrimais, bet ir įvertinti juos, pateikti rašančiajam jų istoriją jau sugrupuotus ir šiek tiek apdorotus duomenis. Todėl atskirai pristatomas kiekvienas autorius, supažindinama su svarbiausiais jo gyvenimo ir veiklos bruožais. Tyrėjų biografijų duomenys paimti iš lietuvių ir kitų tautų (rusų, lenkų, vokiečių, anglų, amerikiečių) enciklopedijų, enciklopedinių žodynų ir kitų populiarių leidinių. Straipsniuose, autorių pristatymuose ir paaiškinimuose panaudotos literatūros ir kitokios santrumpos aiškinamos knygos gale, kur taip pat pateikiamos knygoje paminėtų asmenvardžių ir svarbiausių mitologinių vardų (dievų, mitinių būtybių, žynių, mitinę prasmę įgijusių gyvūnų, augalų ir kitų vardų) rodyklės.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių mitologijjos tyrimai, XX a.antra pusė; Baltų mitologijos tyrimai, XX a. antra pusė; Lithuanian mythology, studies, 2nd half of the 20th century; Baltic mythology, studies, 2nd half of the 20th century.

ENThe publication presents all major studies of the old Lithuanian religion and mythology of the 19th–20th c. or their extracts. The texts are grouped chronologically: the first volume covers the studies of the 19th c., the second – the first half of the 20th c., and the third – the second half of the 20th c. The publication is targeted not only at specialists, but also at everybody who is interested in Lithuanian mythology, thus the texts written in other languages have been translated into Lithuanian. More popular mythology terms, the names of deities, oracles and feasts are made literary; however, when used for the first time, the original forms are indicated in italics in brackets. For a more accurate reflection of the original terms, they are given in italics unchanged (even preserving their original spelling). The purpose of the book is not only to acquaint the readers with the studies of the old Lithuanian religion and mythology, but also to evaluate them, present already grouped and slightly processed data to those who write their history. Therefore, every author is presented separately, providing the milestones of their life and work. The data of researchers’ biographies were obtained from the encyclopaedias, encyclopaedic dictionaries and other popular publications of Lithuanians and other nations (Russian, Polish, German, British, American). Abbreviations of literature used in the articles, presentations of authors, and explanations as well as other abbreviations are presented at the end of the book, together with the indexes of proper names and the main mythological names (of deities, mythic creatures, oracles, animals and plants that acquired a mythic meaning, etc.).

ISBN:
5417006777 (T. 1); 5417007366 (T. 2); 5417008591 (T. 3)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33210
Updated:
2016-08-27 16:17:27
Metrics:
Views: 361
Export: