Rauda boružei - Плач по божьей коровке (статья В. Н. Топорова и стихотворение М. Мартинайтиса)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Rauda boružei - Плач по божьей коровке (статья В. Н. Топорова и стихотворение М. Мартинайтиса)
Vėliau paskelbta leidinyje: Топоровские чтения I-IV : избранное. 2010. P. 137-146
Keywords:
LT
Boružė; Dievo karvytė; Tautosaka; M. Martinaitis; Mitas; Mitologija; Mitologinis personažas; Mitologinė kritika; Poezija; V. N. Toporovas.
EN
Folklore; Ladybird; M. Martinaitis; Myth; Mythological criticism; Mythological figure; Mythology; Poetry; V. N. Toporov.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas kalbininko, mitologijos tyrinėtojo Vladimiro Toporovo straipsnis „Dar kartą apie baltiškus ir slaviškus dievo karvytės pavadinimus pagrindinio mito perspektyvoje“, kuris buvo parašytas 1981 m. ir skirtas nagrinėti indoeuropietiško mito, susijusio su Griausmavaldžio šeima, nuotrupas. Analizuojant vaikų folkloro tekstus, tarp jų ir mįsles, boružė – dievo karvytė - šiame V. Toporovo interpretuojamame mite patenka tarp tų mitologinių personažų, kurie siejami su mirtimi ir atgimimu, kryptimis „aukštai-žemai“, „dangus – žemė“. Publikacijoje atkreipiamas dėmesys į šio mokslininko fenomenologinę metodologiją, naudotą analizuojant mitologinius – folklorinius tekstus: įsiskverbti į nagrinėjamos tradicijos vidų praktiškai tampant tradicijos „nešėju“, o vėliau atsitraukti nuo tradicijos pažvelgiant į ją „iš šalies“, nešališkai ją analizuojant.Šis mokslinis V. Toporovo straipsnis darbe gretinamas su žymaus lietuvių poeto Marcelijaus Martinaičio eilėraščiu „Rauda boružei. Vasaros naktis“, parašytu dešimtmetį prieš pasirodant V. Toporovo straipsniui. M. Martinaitis šiame eilėraštyje taip pat „veikia“ kaip fenomenologas: yra tiek tradicijos nešėjas, tiek profesionalus jos tyrinėtojas. Šiame eilėraštyje atsiskleidžia tos pačios mitologinės įžvalgos, kaip ir V. Toporovo straipsnyje. Pavyzdžiui, galima matyti atitinkamą dievo karvytės mitologinę simboliką – sąsajas su mirtimi ir atgimimu, kryptimis „aukštai-žemai“, „dangus – žemė“.

ENThe paper examines the article “Once again about the Names of Ladybird through the Perspective of the Main Myth” written in 1981 by a linguist, mythology researcher, Vladimir Toporov. The purpose of the article was to examine the fragments of the Indo-European myth related the Thunderer’s family. The analysis of children folklore texts and puzzles and the myth interpreted by Toporov shows that a ladybird is among mythological characters associated with death and rebirth, the directions of “up and down”, from “the sky to the earth”. The publication pays attention to Toporov’s phenomenological methodology used to analyse mythological and folklore texts: penetrating the inner tradition by becoming its carrier and later analysing the tradition from a more distant perspective. Toporov’s scientific article is compared to a poem written by a famous Lithuanian poet, Marcelijus Martinaitis, “Lamenting Ladybug. Summer dream”, which was published a decade prior to Toporov’s article. In his poem, Martinaitis “acts” as a phenomenologist: he is both a tradition carrier and a professional researcher. This poem has the same mythological insights as Toporov’s article. For instance, it shows similar mythological symbolism of a ladybird: relationship with death and rebirth, the directions “up and down” “from the sky to the earth”.

ISBN:
9785757602219
ISSN:
0235-7925
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23191
Updated:
2020-07-24 10:30:26
Metrics:
Views: 17
Export: