Lietuvių liaudies dainynas. T. 11, Vestuvinės dainos. [D.] 5, Sugrįžimo iš jungtuvių - jaunosios apdovanojimo dainos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių liaudies dainynas. T. 11, Vestuvinės dainos. [D.] 5, Sugrįžimo iš jungtuvių - jaunosios apdovanojimo dainos
Alternative Title:
  • Lithuanian folk songbook
  • Vestuvinės dainos
  • Sugrįžimo iš jungtuvių - jaunosios apdovanojimo dainos
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996.
Pages:
642 p
Article in the Book:
Keywords:
LT
Dainos / Songs.
Summary / Abstract:

LTVienuoliktą Lietuvių ir tautosakos instituto Tautosakos skyriaus rengiamo „Lietuvių liaudies dainyno“ (penktą vestuvinių dainų) tomą sudaro dainos, dainuojamos sugrįžus vestuvininkams iš jungtuvių. Pagal vestuvinių dainų katalogą jos sudėtos į keturis skyrius: sugrįžimo iš jungtuvių, stalo vadavimo, persirengėlių ir jaunosios apdovanojimo. <...> Šiame tome skelbiamos dainos atrinktos iš visų svarbiausių tautosakos šaltinių. Daugiausia jų imta iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštyno, papildyta iš tautosakos rinkinių, esančių Lietuvos muzikos akademijos Liaudies muzikos kabinete, Vilniaus universiteto Rankraščių skyriuje ir kitose įstaigose, taip pat XVII-XX a. spausdintų šaltinių. Atrenkant dainas, atsižvelgta į jų meniškumą, archajiškumą, ryšį su papročiais ir apeigomis. Stengtasi pateikti visoms Lietuvos sritims būdingiausius dainų variantus. Pirmenybė teikta toms dainoms, kurios užrašytos su melodijomis. Tome skelbiami 482 dainų variantai, kurių 334 – su melodijomis. Spausdinami kūriniai atrinkti iš 4000 tekstų ir 1200 melodijų.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių liaudies dainos; Vestuvinės dainos; Sugrįžimas iš jungtuvių; Jaunosios apdovanojimas; Dainynai; Lithuanian folk song; Wedding songs; Return from marriage; Bride's award; Songbook.

ENThe eleventh tome (the fifth tome of wedding songs) of Lithuanian Folk Songbook being prepared by Folklore department of Lithuanians and Folklore Institute is comprised of songs, which is being sung after returning of young couple from marriage ceremony in a church. According to catalogue of wedding songs they are put into four sections: returning from marriage ceremony, redeem of table, disguised and awarding of a bride.<...> Songs included in this tome are selected from all the most important sources of folklore. The greater part of them is taken from Lithuanian Folklore Archive of the Institute of Lithuanian Literature and Folklore and supplemented from folklore collections available in a cabinet of Folk Music of Lithuanian Music Academy also from Archive department of Vilnius University as well as from printed sources of 17th -20th century. When selecting songs their artistic style, archaic features and relation with customs and ritual have been analysed. The intention was to present variety of songs typical for various regions of Lithuania. Songs recorded with melodies gained a priority. The tome included 482 songs, 334 thereof with melody. Published artistic works are selected from 4000 texts with 1200 melodies.

ISBN:
9986513162
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11264
Updated:
2016-08-10 10:12:35
Metrics:
Views: 65
Export: