Lietuvos archeologija. T. 1, Akmens amžius

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos archeologija. T. 1, Akmens amžius
Editors:
Žulkus, Vladas, redagavimas [edt]
Publication Data:
Vilnius : Versus aureus, 2009.
Pages:
328 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Įvadas — Akmens amžiaus tyrimų teorinių problemų sprendimas — Paleolitas — Vėlyvasis paleolitas — Vėlyvojo paleolito samprata. Tyrimų istorija — Vėlyvojo paleolito periodizacija ir chronologija — Gamtinė aplinka (driasas I, biolingas, driasas II, aleriodas, driasas III, preborealis) — Pirmieji Lietuvos gyventojai. Vėlyvojo paleolito kultūros — Vėlyvojo paleolito bendruomenių ekonominė organizacija. Pragyvenimo ekonomika — Vėlyvojo paleolito bendruomenių socialinė struktūra — Pirmieji poledynmečio gyventojai - genetinių tyrimų duomenys — Mezolitas — Mezolito samprata. Tyrimų istorija — Mezolito periodizacija ir chronologija — Gamtinė aplinka. Gamtiniai regionai. Žmonės tarp įvairiarūšių miškų — Mezolito kultūros — Bendruomenių ekonominė organizacija. Pragyvenimo ekonomika. Ūkiniai regionai — Bendruomenių socialinė struktūra. Visuomenės raida ir socialinių skirtumų ryškėjimas — Religinės kultūros retrospektyva — Istorinė mezolito epochos samprata — Neolitas — Neolito samprata. Neolitizacijos ypatumai. Tyrimų istorija — Neolito chronologija ir periodizacija — Gamtiniai regionai ir mikroregionai — Atskirų ūkio šakų technokultūrinė dinamika. Dirbinių tipologija, technologijų plitimas — Miškų ir agrarinio neolito bendruomenių ekonominė organizacija — Neolitizacijos ypatumai — Miškų ir agrarinio neolito bendruomenių socialinė — Religinės kultūros retrospektyva — Indoeuropiečių problema — Neolito ir bronzos amžiaus sandūra — Akmens amžiaus bendruomenės ir gamtinės bei kultūrinės erdvės kaita — Santrumpos — Šaltiniai — Literatūra — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių, vandenvardžių, etnonimų ir kultūrų rodyklė — Summary — List of illustrations.
Keywords:
LT
Neolitas; Akmens amžius; Estija (Estonia); Lietuva (Lithuania); Archeologija / Archaeology; Finansai. Kapitalas / Finance. Capital; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Kraštovaizdis / Landscape.
Summary / Abstract:

LTIšsami studija apie bemaž dešimties tūkstančių metų akmens amžiaus žmonių gyvenseną besikeičiančioje gamtinėje aplinkoje, patiriant įvairių kultūrų įtakas, įaugusias į besiformuojančių baltų kultūros branduolį. Aptariama atskirų akmens amžiaus periodų technologijų, pasisavinamojo ir gamybinio ūkininkavimo kaita, gyvenviečių kūrimasis, mainai, tikėjimo ir meno raida, etninės priklausomybės ypatumai, baltų kultūros susidarymas, sritiniai bendruomenių skirtumai, susiformavę veikiant gamtos ir geografinėms sąlygoms bei kaimyninėms kultūroms.Reikšminiai žodžiai: Akmens amžius; Baltijos jūros regionas; Gyvenamosios vietos; Laidojimo vietos; Stone Age; Baltic Sea region; Dwelling sites; Burial sites; Akmens amžius; Lietuvos archeologija; Paleolitas; Mezolitas; Neolitas; Klimatas; Chronologija; Radiokarboninis datavimas; Akmens dirbiniai; Keramika; Gyvenamoji aplinka; Archeologiniai paminklai; Hamburgo; Federmeserio; Bromės; Arensburgo; Svidrų kultūrinės grupės; Titnago kompleksai; Kundos (Pulli); Maglemozės; Nemuno; Dubičių; Narvos; šukinės-duobelinės; Rutulinių amforų; Virvelinės keramikos; Piltuvėlinių taurių; Pamarių kultūros; Miško neolitas; Agrarinis neolitas; Medžioklė; žūklė; Rinkimas; Gyvulininkystė; žemdirbystė; Gintaro rinkimas; Kultūrinis kraštovaizdis; Zooarcheologiniai duomenys; Priešistorinis menas; Laidosena; Indoeuropiečiai; Genetika; Lithuanian Archaeology; Palaeolithic; Mesolithic; Neolithic; Climate; Chronology; Radiocarbon dating; Lithics; Ceramics; Living environment; Archaeological sites; Hamburgian; Federmesser; Brommean; Ahrensburgian; Swidrian cultural groups; Flint complexes; Kunda(Pulli); Maglemose; Nemunas; Dubičiai; Narva; Comb-Marked Pottery; Globular Amphora; Corded Ware; Funnel Beaker; Coastal (Rzucewo) Cultures; Forest Neolithic; Agrarian Neolithic; Hunting; Fishing; Gathering; Stock-breeding; Farming; Gathering of amber; Cultural landscape; Zooarchaeological data; Prehistoric art; Burial customs; Indo-Europeans; Genetics.

ENThe material covering 10 000 years of the Stone Age has reached the researchers of prehistoric time period unevenly preserved. New investigation data about Stone Age chronology and comprehensive assessment of available material allow presenting the conclusions of most updated investigations to wider readership. The natural environment and landscape of Lithuania as the starting point of the present publication ("Lithuanian Archaeology. Stone Age") are the factors that have largely predetermined the economic, social and spiritual development of the Stone Age communities. The publication sequentially presents the typology and chronology of the Palaeolithic, Mesolithic and Neolithic archaeological material and highlights the features of economic, social and spiritual life. Much attention is devoted to chronology which is mainly based on radiocarbon dating. This allows concretizing and specifying the economic and social development of Stone Age communities and chronology of some processes, industrial farming in particular. [...].

ISBN:
9789955342151 (Bendras); 9789955342144 (T. 1)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22177
Updated:
2021-02-10 17:33:04
Metrics:
Views: 259
Export: