Lietuvos archeologija. T. 1, Akmens amžius

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos archeologija. T. 1, Akmens amžius
Editors:
Žulkus, Vladas, redagavimas [edt]
Publication Data:
Vilnius : Versus aureus, 2009
Pages:
328 p.
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Keywords:
LT
akmens amžius; Baltijos jūros regionas; gyvenamosios vietos; laidojimo vietos; Akmens amžius; Lietuvos archeologija; paleolitas; mezolitas; neolitas; klimatas; chronologija; radiokarboninis datavimas; akmens dirbiniai; keramika; gyvenamoji aplinka; archeologiniai paminklai; Hamburgo; Federmeserio; Bromės; Arensburgo; Svidrų kultūrinės grupės; titnago kompleksai; Kundos (Pulli); Maglemozės; Nemuno; Dubičių; Narvos; šukinės-duobelinės; rutulinių amforų; virvelinės keramikos; piltuvėlinių taurių; Pamarių kultūros; miško neolitas; agrarinis neolitas; medžioklė; žūklė; rinkimas; gyvulininkystė; žemdirbystė; gintaro rinkimas; kultūrinis kraštovaizdis; zooarcheologiniai duomenys; priešistorinis menas; laidosena; indoeuropiečiai; genetika
EN
Stone Age; Baltic Sea region; dwelling sites; burial sites; Lithuanian Archaeology; Palaeolithic; Mesolithic; Neolithic; climate; chronology; radiocarbon dating; lithics; ceramics; living environment; archaeological sites; Hamburgian; Federmesser; Brommean; Ahrensburgian; Swidrian cultural groups; flint complexes; Kunda(Pulli); Maglemose; Nemunas; Dubičiai; Narva; Comb-Marked Pottery; Globular Amphora; Corded Ware; Funnel Beaker; Coastal (Rzucewo) Cultures; Forest Neolithic; Agrarian Neolithic; hunting; fishing; gathering; stock-breeding; farming; gathering of amber; cultural landscape; zooarchaeological data; prehistoric art; burial customs; Indo-Europeans; genetics
Summary / Abstract:

LTIšsami studija apie bemaž dešimties tūkstančių metų akmens amžiaus žmonių gyvenseną besikeičiančioje gamtinėje aplinkoje, patiriant įvairių kultūrų įtakas, įaugusias į besiformuojančių baltų kultūros branduolį. Aptariama atskirų akmens amžiaus periodų technologijų, pasisavinamojo ir gamybinio ūkininkavimo kaita, gyvenviečių kūrimasis, mainai, tikėjimo ir meno raida, etninės priklausomybės ypatumai, baltų kultūros susidarymas, sritiniai bendruomenių skirtumai, susiformavę veikiant gamtos ir geografinėms sąlygoms bei kaimyninėms kultūroms.

ENThe material covering 10 000 years of the Stone Age has reached the researchers of prehistoric time period unevenly preserved. New investigation data about Stone Age chronology and comprehensive assessment of available material allow presenting the conclusions of most updated investigations to wider readership. The natural environment and landscape of Lithuania as the starting point of the present publication ("Lithuanian Archaeology. Stone Age") are the factors that have largely predetermined the economic, social and spiritual development of the Stone Age communities. The publication sequentially presents the typology and chronology of the Palaeolithic, Mesolithic and Neolithic archaeological material and highlights the features of economic, social and spiritual life. Much attention is devoted to chronology which is mainly based on radiocarbon dating. This allows concretizing and specifying the economic and social development of Stone Age communities and chronology of some processes, industrial farming in particular. [...]

ISBN:
9789955342151 (Bendras), 9789955342144 (T. 1)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22177
Updated:
2017-04-06 09:11:39
Metrics:
Views: 5