In search of a theoretical assessment of Bronze Age society in the Baltic countries

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
In search of a theoretical assessment of Bronze Age society in the Baltic countries
Alternative Title:
Ieškant teorinio bronzos amžiaus visuomenės Baltijos šalyse vertinimo
In the Journal:
Archaeologia Baltica. 2012, t. 18, p. 14-27
Keywords:
LT
Baltijos šalys, bronzos amžius, visuomenė, archeologinės teorijos, istoriografija; Bronzos amžius; Hierarchinė piramidė; Modeliai; Pabaltijo šalys; Socialiniai sluoksniai; Socialiniai tyrimai; Teorijos; Visuomenės socialinė struktūra.
EN
Baltic countries; Baltic countries, Bronze Age, society, archaeological theories, historiography; Bronze Age; Hierarchical pyramid; Models; Social investigations; Social layers; Structures of society; Theories.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiamos bronzos amžiaus socialinių tyrinėjimų tendencijos Baltijos šalyse. Tai nauja sfera. Keliamas klausimas dėl europinių teorijų poveikio bronzos amžiaus tyrinėjimams. Svarbiausia straipsnyje aptariama problema – nekritiškas teorinių schemų taikymas rytiniame Baltijos regione, neatsižvelgiant į šio regiono kultūrinę specifiką. Dėl to bronzos amžiaus socialinė sankloda rekonstruojama pagal a priori suformuluotus teiginius. Straipsnyje kalbama apie galimas neigiamas tokio teorijų perėmimo archeologiniuose tyrinėjimuose pasekmes, kai primygtinai siekiama iš anksto numatyto rezultato. Ypač kritiškai vertinamas bronzos amžiaus visuomenės vaizdavimas piramidės principu, kuris, remiantis naujausiais tyrinėjimais, klaidingai atskleidžia priešistorinių laikų visuomenės sanklodą. Straipsnyje siūlomos naujos socialinių tyrinėjimų sferoje alternatyvos, kuriose svarbiausias dėmesys skiriamas ne archeologinių objektų klasifikacijai pagal medžiagas ar jų vertingumą, o tam tikriems procesams, kuriuose dominuoja žmogus, kaip veikiantis ir aktyvus individas. [Iš leidinio]

ENArticle surveys tendencies in Bronze Age social research in the Baltic countries. It marks a new departure in archaeological scholarship in the region, and examines the influence of wider European theories on local Bronze Age research. The most important issue to be discussed is the uncritical application of theoretical models on east Baltic archaeology, without reference to the region’s specific culture. Thus, the Bronze Age social structure is reconstructed according to a priori formulated precepts. The article discusses the possible negative implications of such a transference of foreign theories, which leads to the prejudgement of results in regional archaeological studies. Special criticism is levelled at the application of the pyramid social model, which offers a false interpretation of Prehistoric social structures on the basis of recent research. We offer new alternatives in the sphere of societal studies, which pay most attention to processes whereby people dominate as individual agents, rather than to the classification of archaeological material according to the nature or implied value of such material. [From the publication]

ISSN:
1392-5520; 2351-6534
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48486
Updated:
2020-04-24 14:56:48
Export: