Rytų Baltijos regiono gyventojų ekonominė ir socialinė organizacija vėlyvajame akmens ir ankstyvajame bronzos amžiuje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rytų Baltijos regiono gyventojų ekonominė ir socialinė organizacija vėlyvajame akmens ir ankstyvajame bronzos amžiuje: disertacija
Alternative Title:
The Economic and Social Organisation of the East Baltic Region in the Late Stone Age and Early Bronze Age
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
214 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, 2000. Bibliografija.
Keywords:
LT
Akmens amžius; Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: East Baltic economic and social organization in the late stone and early bronze ages Vilnius, 2001 31 p
Summary / Abstract:

LTŠiame darbe, integruojant archeologijos, chronologijos, zooarcheologijos, palinologijos, makrobotanikos, cheminių analizių metodus, tirta vėlyvojo akmens ir ankstyvojo bronzos amžiaus mitybos ekonomika ir jos raida. Taikant neolitizacijos, gamybinio ūkio raidos modelį, apibūdintas perėjimas prie gamybinio ūkio. Mitybos ekonomikos duomenys, antropologinių tipų tyrimo rezultatai, etnografijos ir lingvistikos duomenų paralelės naudojamos socialinės organizacijos interpretacijai. Integralūs tyrimai rodo, kad pradinė gamybinio ūkio raidos fazė vyko nuo ankstyvojo neolito, o gal net ir nuo vėlyvojo mezolito. Plėtros fazė prasidėjo vėlyvajame neolite Lietuvoje ir Latvijoje, o Estijoje – vėlyvajame neolite arba ankstyvajame bronzos amžiuje. Intensyvaus ūkio fazė prasidėjo ne anksčiau negu nuo vėlyvojo bronzos amžiaus. Kai kuriais atvejais alternatyva žemdirbystės ir gyvulininkystės vystymuisi buvo pragyvenimas iš sėkmingos žvejybos gėluose bei jūros vandenyse. Pagal plačiau pasaulyje priimtą domestikacijos kriterijų, neolitas Rytų Baltijos regione prasidėjo ne anksčiau, nei nuo Virvelinės keramikos kultūros laikų. Vėlyvojo akmens ir ankstyvojo bronzos amžiaus gyventojai galėjo turėti socioekonominę organizaciją su gana sudėtinga uždelstos grąžos ekonomine sistema, būdinga kai kurioms medžiotojų-rankiotojų grupėms. Vėlyvojo akmens amžiaus gyventojų mažas tankumas tiriamoje teritorijoje bei naujausių tyrimų šviesoje išryškėjusi jų antropologinių tipų įvairovė leidžia pagrįstai abejoti tvirtų etninių bei lingvistinių grupių galutiniu susiformavimu minėtu laikotarpiu. [Iš leidinio]

ENArchaeological dating pertaining to the East Baltic region is not precise enough, i.e. there is lack of radiocarbon dating. Archaeologists say that there are some discrepancies in periods and sub-periods, admitting that there are controversial issues in the current periodisation of the Stone and Bronze Ages. The study offers calibrated radiocarbon dates and latest data based on which a periodisation scheme for the East Baltic region is being calibrated. Food economy in the late Stone and Bronze Age is analysed using archaeological, zooarchaeological, palaeobotanical methods and chemical analyses. Slow transition to farming was observed in the said period. Its regional specifics were marked in the East Baltic region. Natural food resources were of utmost importance. The fauna was dominated by moose, wild boars, beavers and seals in certain seaside regions. Fish were more important as food than previously thought. Vegetation was widely used as food. According to integral studies, the initial phase of development of farming started in the early Neolithic Age or late Mesolithic Age. The phase of development in the territory of Lithuania and Latvia started in the late Neolithic Age and that in the Estonian territory commenced in the late Neolithic or early Bronze Age. The phase of intensive farming started in the late Bronze Age. The process of domestication in the East Baltic region started no sooner than in the period of Corded Ware Culture. There might have been socioeconomic organisation of the population in the late Stone and early Bronze Age.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11294
Updated:
2022-02-07 20:08:47
Metrics:
Views: 55
Export: