Lietuvos pajūris subneolite ir neolite : žemės ūkio pradžia

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos pajūris subneolite ir neolite: žemės ūkio pradžia
Alternative Title:
Lithuanian coast in the subneolithic and neolithic: the beginning of agriculture
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2016, t. 42, p. 25-103
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Finansai. Kapitalas / Finance. Capital; Žemės ūkis / Agriculture.
Summary / Abstract:

LT2006–2014 m. straipsnio autoriaus vykdyti kasinėjimai Šventojoje ir Nidoje, ankstesnės pajūrio akmens amžiaus medžiagos peržiūra, nauji laboratorinių tyrimų rezultatai leidžia iš naujo pažvelgti į žemės ūkio pradžią Lietuvos pajūryje, taip pat ir žemyne. Gauti rezultatai rodo, kad neolitizacija Lietuvoje vyko ne tūkstančius metų ir prasidėjo ne V ar IV t-mečio pr. Kr. viduryje, kaip manyta anksčiau, bet procesas buvęs palyginti staigus ir vykęs dėl didelio masto naujų gyventojų – Rutulinių amforų ir Virvelinės keramikos kultūrų gyvulių augintojų (galbūt ir žemdirbių) migracijų 3200–2700 cal BC. Lietuvos pajūris dėl lagūninių ekosistemų turtingumo buvo išskirtinė vieta – Nidoje ir Šventojoje stebimos savitos neolitizacijos trajektorijos su svarbiu Rutulinių amforų kultūros imigrantų indėliu ir mišraus tipo ekonomika. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Archeologija; Archeologiniai radiniai; Gyvulininkystė; Lietuva, žemės ūkio pradžia, keramikos sekos, gyvenviečių sistemos, mityba; Lietuvos pajūris; Neolitas; Žemdirbystė; Agriculture; Archaeological findings; Archaeology; Lithuania,beginning of agriculture, pottery sequences, settlement systems, paleodiet; Lithuanian coast; Neolithic; Stock-raising.

ENThe excavations conducted by the present author at Šventoji and Nida during 2006–2014, a survey of the earlier coastal Stone Age material, and new laboratory investigation results have allowed the beginning of agriculture on the Lithuanian coast and inland to be re-examined. 8e obtained results show that Neolithisation did not last thousands of years in Lithuania and began not in the 5th or mid-6th millennium BC as had been thought before but was a comparatively rapid process that occurred as the result of the largescale migration of new inhabitants, the farmers and animal breeders of the Globular Amphora and Corded Ware cultures during 3200–2700 cal BC. The Lithuanian coast, owing to the richness of the lagoonal ecosystems was an exceptional location; at Nida and Šventoji distinctive Neolithisation trajectories with an important contributions by Globular Amphora culture immigrants and a mixed economy can be observed. [From the publication]

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/60961
Updated:
2020-04-05 17:47:28
Metrics:
Views: 113    Downloads: 53
Export: