Lietuvos neolito ir ankstyvojo metalų laikotarpio chronologija naujų radiometrinių datų šviesoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos neolito ir ankstyvojo metalų laikotarpio chronologija naujų radiometrinių datų šviesoje
Alternative Title:
Cronology of Lithuania's neolithic and early metal age in the light of new radiometric data
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2012, t. 38, p. 11-52
Keywords:
LT
AMS; 14C; OSL; Priešistorinė keramika.
EN
AMS; 14C; OSL; Prehistoric ceramics.
Summary / Abstract:

LT2010 m. 25 maisto degėsių, medžio anglies, žmonių ir gyvulių kaulų, keramikos mėginiai iš 14-os priešistorinių radimviečių Lietuvoje buvo datuoti AMS ir konvenciniu 14C bei OSL metodais. Gautos datos verčia keisti neolito ir ankstyvojo metalų laikotarpio keramikos tipų bei stilių datavimų nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių metų. Naujais duomenimis, tekstilinės keramikos reiškinys Rytų Lietuvoje prasideda apie 4000 cal BC. Narvos tipo keramika Šventosios regione yra šiek tiek ankstyvesnė (3660-3520 cal BC) už rutulinių amforų stiliaus keramikų pajūryje ir Vakarų Lietuvoje (3450-2920 cal BC). Pamarių kultūros keramikos datos (3940-3540 cal BC) paremia hipotezę, kad šio reiškimo pradžia yra ankstesnė už Virvelinės keramikos kultūrų Europoje. Pirmoji šamotinio virvelinės keramikos stiliaus data rodo 2840-2570 cal BC laikotarpį, o pirmoji absoliutinė data (760-515 cal BC), susijusi su Žaliosios tipo keramika, paremia hipotezę, kad tokia keramika naudota vėlyvajame, o ne ankstyvajame bronzos amžiuje. Žmonių kaulai iš 3-jų degiminių kapinynų urnų buvo datuoti 790-380 cal BC. AMS 14C datos, gautos iš maisto degėsių, šiandien turi būti vertinamos atsargiai dėl gėlo vandens rezervuaro efekto, kuris galėjo pasendinti jas keliais šimtais metu, tačiau Lietuvoje dar nėra tvrinėtas Dvi OSL datos, gautos iš Nemuno tipo keramikos šukių, parodo 2400-500 cal BC laikotarpį, tačiau dėl didelės paklaidos yra nepatikimos. [Iš leidinio]

ENIn 2010, 25 samples of burnt food remains, charcoal, human and animal bones, and ceramics taken from 14 prehistoric sites in Lithuania were dated using AMS and conventional 14C and OSL methods. The obtained dates force the dating of the Neolithic and Early Metal Age ceramic types and styles to be changed by several hundred to several thousand years. On the basis of the new data, the Textile ceramic phenomenon began in East Lithuania circa 4000 cal BC. The Narva type ceramics in the Šventoji region are somewhat earlier (1660-3520 cal BC) than the Globular Anwhora style ceramics on the coast and in West Lithuania (3450-2920 cal BC). The dates of the Pamariai-Rzucewo culture ceramics (3940-3540 cal BC) confirm the hypothesis that the start of this phenomenon is earlier than the Corded Ware culture in Europe. The first chamotte Corded Ware style date indicates a 2840-2570 cal BC period while the first absolute date (760-515 cal BC) connected with Žalioji (Bratoniškės) type ceramics, supports the hypothesis that such ceramics were used in the Late Bronze Age, not in the Early Bronze Age. Human bones from three cremation urns were dated to 790-380 cal BC. The AMS 14C dates, obtained from burnt food remains, must today be judged cautiously due to the fresh water reservoir effect, which has not yet been investigated in Lithuania, but which could have aged them several hundred years. Two OSL dates obtained from Nemunas type potsherds indicate a 2400-500 cal BC period, but due to large errors they are not reliable. [From the publication]

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51902
Updated:
2017-10-31 08:45:31
Metrics:
Views: 81    Downloads: 34
Export: