The Structure of the economy and society in the early Bronze Age in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Structure of the economy and society in the early Bronze Age in Lithuania
Alternative Title:
Lietuvos ankstyvojo Bronzos amžiaus bendruomenių ūkis ir socialinė struktūra
In the Journal:
Archaeologia Baltica. 2012, t. 18, p. 28-42
Keywords:
LT
Ankstyvasis bronzos amžius; Ekonomika; Kretuonas; Lietuva; Visuomenė; Šeima; Šventoji.
EN
Early Bronze Age; Economy; Family; Kretuonas; Lithuania; Society; Sočiety; The early Bronze age; Šventoji.
Summary / Abstract:

LTAnkstyvajame bronzos amžiuje rytinės Baltijos jūros pakrančių gyventojų (Šventosios 23-ioji ir 9-oji gyvenvietės) ir kontinentinės dalies bendruomenių ūkis ir socialinė struktūra vystėsi skirtingai (1-8 pav.). Tam didelę įtaką darė gamtinė aplinka, prekybiniai ryšiai ir žaliavų ištekliai. Gamybinio ūkio ir su juo susijusių Lietuvos teritorijos pajūrio bendruomenių socialinių ypatumų raidai didelę reikšmę turėjo gintaro žaliavos sumažėjimas, rentabilių ūkio šakų (žvejybos, ruonių medžioklės) tolesnė raida. Šventosios ankstyvojo bronzos amžiaus gyvenviečių bendruomenės tęsė vėlyvojo neolito bendruomenių gyvenseną, socialiniu požiūriu naujų ypatumų tarp bendruomenininkų nepastebėta. Kontinentinėje Lietuvos teritorijos dalyje (Kretuono apyežerės gyvenvietės) ankstyvojo bronzos amžiaus bendruomenės, tęsiančios vėlyvojo neolito miškų bendruomenių ūkinę veiklą, sparčiai vystė gamybinį ūkį, todėl šių bendruomenių socialinė sankloda stipriai diferencijavosi.Šiuos Lietuvos pajūrio ir kontinentinės dalies bendruomenių ekonominius ir socialinius skirtumus lėmė ne vien gamtinės aplinkybės. Stiprių, gamybinį ūkininkavimą nuo vėlyvojo neolito praktikavusių bendruomenių vidinė socialinė struktūra ankstyvajame bronzos amžiuje, pasirodžius metalui, dar labiau diferencijavosi – išsiskyrė diduomenė: vadas, žynys, jos atstovai galėjo būti atskira šeima. Tokiu pavyzdžiu Lietuvos kontinentinėje dalyje gali būti ankstyvojo bronzos amžiaus Kretuono 1С gyvenvietės bendruomenė. [Iš leidinio]

ENEarly Bronze Age in Lithuania, and especially the final part, saw the most important changes in the structure of the production economy and society. Unlike in Central or Western Europe, the Neolithic Revolution, as Vere Gordon Childe understood it, was taking place in the east Baltic region at exactly that time, that is, the first half of the second millennium BC. The communities which inhabited individual regions in Lithuania in the Early Bronze Age gave rise to a unique method of economic management that to a large extent influenced the development of the structure of individual communities. In this article, on the basis of archaeological, palynological and zooarchaeological material, we discuss the economic and social structures of two distinct territorial community groups, one that lived at Šventoji on the Baltic coast, and one that lived inland by Lake Kretuonas. [From the publication]

ISSN:
1392-5520; 2351-6534
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48488
Updated:
2020-04-07 15:15:04
Metrics:
Views: 89    Downloads: 2
Export: