Kada prasidėjo bronzos amžius Lietuvos teritorijoje?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kada prasidėjo bronzos amžius Lietuvos teritorijoje?
Alternative Title:
When did the Bronze Age in the Lithuanian area begin?
In the Journal:
Istorija [History]. 2007, Nr. 67, p. 3-14
Keywords:
LT
Bronzos amžius; Radiokarboninis datavimas; Zooarcheologija; Bronzos amžius; C14 datavimas; Gamybinsi ūkis; Visuomenė.; Gamybinis ūkis; Visuomenė.
EN
Bronze Age; Palynology; Zooarchaeology; C14-dating; Subsistence; Community.; Radiocarbon dating; Farming economy; Society.
Summary / Abstract:

LTBronzos amžiaus pradžios datavimas pagal šiuo metu pateikiamus Lietuvos archeologų duomenis svyruoja 700 metų intervalu. Todėl šiame straipsnyje stengtasi pažvelgti į pereinamąjį iš neolito į bronzos amžiaus laikmetį remiantis naujausių archeologinių, radiokarboninių 14C, archeologinio kraštovaizdžio, palinologinių, zooarcheologinių tyrimų duomenimis ir mėginti nustatyti absoliutinį bronzos amžiaus pradžios laikotarpį bei tuo metu visuomenėje vykusius ekonominius ir socialinius procesus. Minėtų duomenų pagrindu ankstyvąjį bronzos amžių Lietuvos teritorijoje galima datuoti 2000-1 700/1650 m. pr. Kr. Be to, šiuo laikotarpiu įvyko esminiai pokyčiai ekonomikoje ir visuomenės struktūros raidoje. Ekonominiai -gamybinio ūkio plėtotės - poslinkiai šiuo laikmečiu buvo patys reikšmingiausi. Jie, skirtingai nuo Vidurio Europos teritorijoje jau neolito laikotarpiu vykusių ekonominių procesų, gana ryškiai vėlavo. Lietuvos teritorijoje ankstyvajame bronzos amžiuje vykusius ekonominius pokyčius galima įvardinti kaip "pavėluotą neolitinę revoliuciją", kuri Šiaurės Europos bendruomenių gyvensenoje vyko dar viduriniajame-vėlyvajame neolite. To meto bendruomenių viduje vykusią socialinę diferenciaciją žymi prestižiniai daiktai, priklausę bendruomenės diduomenei, bei laidojimo papročiai. Dvasinėje plotmėje tarp gyvulių augintojų ir žemdirbių atsirado supratimas, kad mirtis nėra visko pabaiga, įsigalėjo optimizmas, kuris buvo įprasmintas atgimimo samprata. [Iš leidinio]

ENLithuanian archeologists claim that the rise of the Bronze Age in the Lithuanian area could be delimited within the period of 700 years. Therefore, this research, on the basis of the latest data in the spheres of archaeology, radiocarbon 14C dating, landscape archaeology, palynology and zooarchaeology, aims to define the exact date of the emergence of the Bronze Age as well as to throw some light on economic and social changes during this period. Qualitative radiocarbon dating is the best means to solve chronological problems (Table 1), and it proves that in the Lithuanian area the early Bronze Age started ca 2000 ВС. This period (2000-1650 ВС) was marked by the emergence of farming economy and its rapid spread (Table 2). Compared to other Central European territories, farming in the Lithuanian area started later; on the other hand, it gained impetus at the time, when in the neighbouring territories (Unetice Culture territory) farming economy came to an end. These changes could be named as "belated Neolithic revolution". After 2000 ВС, metal and prestige flint artefacts became a sign of social differentiation. Though being used as symbols of power, prestige and ritual, they also became everyday life commodities and objects. As far as spiritual life was concerned, people of that period (farmers and stock breeders) formed a conception that death was not the end; consequently, this inspired optimism and a strong belief in revival. [From the publication]

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17366
Updated:
2018-12-20 23:14:29
Metrics:
Views: 33    Downloads: 16
Export: