Romėniška moneta iš Panemunės pilies

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Romėniška moneta iš Panemunės pilies
Alternative Title:
Roman coin from Panemunė castle
In the Journal:
Lituanistica. 2016, Nr. 4, p. 280-288
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Panemunės pilis; Gordiano III moneta; Antoninianas; Panemunė Castle; Coin of Gordian III; Antoninianus.
Keywords:
LT
Antoninianas; Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Gyvenvietės (archeologija) / Settlements (Archaeology); Gordiano III moneta; Numizmatika / Numismatics; Panemunės pilis; Pilys. Tvirtovės. Bastėjos / Castles. Bastions. Fortresses.
EN
Antoninianus; Coin of Gordian III.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama 2011 m. archeologinių tyrinėjimų metu Panemunės pilies (Jurbarko r. sav., Pilies I k., Skirsnemunės sen.) kieme rasta romėniška Gordiano III (valdė 238–244 m.) moneta. Daroma prielaida, kad moneta į pilį galėjo patekti kaip kolekcijos dalis arba iš netoliese pažeisto senojo geležies amžiaus objekto (kapo ar gyvenvietės) ir kartu su žvyru atsidurti tarp statybinių atliekų. Straipsnyje pateikiamos monetos radimo situacijos, jos iliustracijos. [Iš leidinio]

ENThe paper addresses the coin of Gordian III (reign 238–244 AD) found in the courtyard of Panemunė Castle (Jurbarkas District Municipality, Pilis I Village, Skirsnemunė Eldership) in the course of archaeological excavations carried out in 2011. The coin in question is an antoninianus minted in Rome and dated 243–244; it corresponds to No. 143 in the Roman Imperial Coinage (RIC) catalogue. With respect to its descriptive attributes (material, denomination, abundance), it is a usual finding among other Roman coins in the so-called barbarian regions and belongs to their final more prominent wave to these regions. In the context of the coins of this ruler known on the territory of Lithuania, the coin is attributable to rarer findings. The discovery of a coin in the area of a castle (manor) is so far the first case in the history of research of similar monuments and is not directly linked to the research of a monument dating back to the Late Iron Age (1st–4th c. AD). However, its access to the layer of construction debris of the 17th–18th century should definitely be linked to the damage of such a monument, which is/was located in closer or further proximity at that time. The coin could have found its way into that layer directly with clay or gravel as construction materials, or it was lost by a person not known to us. [From the publication]

DOI:
10.6001/lituanistica.v62i4.3428
ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
  • Aisčiai. T. 2, Raida / Eugenijus Jovaiša. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2014. 351 p.
  • Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum : Litauen / bearbeitet von Mykolas Michelbertas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2001. 68 p.
  • Ein Fund römischer Münzen in Zentrallitauen / Mykolas Michelbertas. Archaeologia Lituana. 2014, t. 15, p. 40-46.
  • Lietuvos archeologija. T. 1, Akmens amžius / Algirdas Girininkas ; Klaipėdos universiteto Baltijos regiono Istorijos ir archeologijos institutas ; atsakingasis redaktorius Vladas Žulkus. Vilnius : Versus aureus, 2009. 328 p.
  • Lietuvos archeologija. T. 3, Romėniškasis ir tautų kraustymosi laikotarpiai / Audronė Bliujienė ; redaktorių kolegija. Klaipėda : [Klaipėdos universiteto leidykla], 2013. 750 p., [8] žml.
  • Lietuvos muziejai iki 1940 metų : Lietuvos muziejų raida XVI-XX amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje / Nastazija Keršytė. Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2003. 230 p.
  • Lietuvos piliakalniai : atlasas. T. 1, Akmenės-Kupiškio rajonai / sudarytojai Zenonas Baubonis, Gintautas Zabiela ; redakcinė kolegija. Vilnius : Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija, 2005. 493 p.
  • Panemunės dvaro rūmų archeologiniai tyrinėjimai / Algirdas Žalnierius. Lietuvos archeologija. 2005, t. 27, p. 133-160.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/63471
Updated:
2019-11-24 22:36:48
Metrics:
Views: 33    Downloads: 4
Export: