Narviškos keramikos stiliai Rytų Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Narviškos keramikos stiliai Rytų Lietuvoje
Alternative Title:
  • Styles of Narva pottery in East Lithuania
  • Стили нарвской керамики в Восточной Литве
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2002, t. 23, p. 51-72
Keywords:
LT
11 tūkst. m. pr. Kr. - 12 amžius. Lietuvos priešistorė.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra analizuojami ir įvertinami Rytų Lietuvos narviškos kultūros kompleksai. Įvedama iki šiol narviškos kultūros tyrinėjimuose netaikyta nauja kategorija - keramikos stilius, kuris reiškia pasikartojantį keramikos indų technologinių, morfologinių ir ornamentikos bruožų rinkinį. Konstatuojama, jog ankstyvajame neolite nepriklausomai susiformavo ankstyvasis, Zvidzės ir klasikinis keramikos stiliai. Stratifikuotose durpyninėse gyvenvietėse išskirti kompleksai su ankstyvojo stiliaus keramika. Keramikos radinių nėra daug. Manoma, kad tokio stiliaus keramiką gaminusios bendruomenės žemose vietose įsirengdavo sezonines vasarines stovyklavietes žvejybai, kuriose likdavo palyginti nedidelis kiekis buitinių atliekų. Tuo tarpu Zvidzės stiliaus keramikos kompleksai yra gausūs. Smėlinėse gyvenvietėse rasti ankstyvojo neolito klasikinės keramikos stiliaus kompleksai. Juos gaminusios bendruomenės vis dar laikėsi sezoninio miškų medžiotojų gyvenimo būdo. Kiek pakitęs klasikinis keramikos stilius išlieka ir viduriniajame neolite. Gausūs kompleksai liudija ilgalaikių žvejų gyvenviečių prie didelių vandens telkinių dominavimą. Į tekstilinį klasikinis stilius transformavosi vėlyvajame neolite. Šio laikotarpio naujovė - charakteringi vėlyvojo neolito titnago dirbiniai: peiliai, plokščiai retušuoti strėlių antgaliai ir pan. Kaimyninės žemdirbyste ir gyvulininkyste besiverčiančios bendruomenės turėjo įtakos vėlyvosios keramikos stiliaus, kuris paveldėjo kai kuriuos būdingus tekstilinio stiliaus bruožus, susiformavimui vėlyvojo neolito II pusėje.Reikšminiai žodžiai: Rytų Lietuva; Narvos keramika; Stiliai; Ornamentas; Neolitas; Eastern Lithuania; Narva Pottery; Style; Ornamention style; Neolithic.

ENThe article analyzes and evaluates the complexes of Narva culture in the Eastern Lithuania. The new category, which has not been previously applied in studies of Narva culture is introduced, i. e. the style of ceramics, expressing a repeated set of technological, morphological and ornamentation traits of ceramic pottery. It is stated that in the early Neolith the early, Zvidze and the classic styles of ceramics developed independently. Complexes with the ceramics of the early style are distinguished in the stratified moor settlements. There are not much findings of ceramics. There is the opinion that the communities, which produced ceramics of the said style equipped seasonal Summer campsites in lowlands for fishing, in which there remained a relatively small amount of waste. On the other hand, the ceramics complexes of the Zvidzė style were plentiful. In the sandy settlements complexes of classic ceramics style of the early Neolith were found. The communities, which made the said ceramics were still stuck in the seasonal lifestyle of forest hunters. The classic ceramics style, though changed to a certain extent also remains in the middle Neolith. The plentiful complexes evidence the domination of the durable fishermen’s settlements by large bodies of water. The classic style transformed into the textile style in the later Neolith. The innovation of the period is the peculiar late Neolithic flint articles: knives, retouched arrowheads, etc.. The neighbouring communities, engaged in farming and cattle-breeding had influence on the formation of the late ceramics style, which inherited certain characteristic traits of the textile style, in the second half of the late Neolith.

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15374
Updated:
2018-12-17 11:01:34
Metrics:
Views: 97    Downloads: 16
Export: