Ar pamarių kultūra priklausė virvelinės keramikos kultūros ratui ?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ar pamarių kultūra priklausė virvelinės keramikos kultūros ratui ?
Alternative Title:
Does Baltic coast culture belong to corded ware cultures ?
In the Journal:
Lituanistica. 2006, Nr. 4, p. 36-46
Keywords:
LT
Akmens amžius; Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Gyvenvietės (archeologija) / Settlements (Archaeology).
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje bandoma išaiškinti Virvelinės keramikos ir Pamarių kultūrų skirtumus, bei nustatyti jų kultūrinę priklausomybę naujausių tyrinėjimų duomenų pagrindu. Pamarių kultūros gyvenvietės egzistavo tik siaurame Baltijos pajūrio ruože. Anksčiau skelbti tyrimų duomenys apie šios kultūros paplitimą Rytų Pabaltijo žemyninės dalies teritorijoje neatitinka tikrovės. Lietuvos teritorijoje Pamarių kultūros paminkluose aptiktos keramikos tyrimai rodo, kad ji priklausė vėlyvajam Pamarių kultūros raidos etapui ir kad jos formavimuisi didelę įtaką turėjo Virvelinės keramikos ir Rutulinių amforų kultūros. Virvelinės keramikos ir Rutulinių amforų kultūros bendrumai sudarė įvaizdį, kad Pamarių kultūra galėjo plėtotis į Rytų Pabaltijo žemyninę dalį. Virvelinės keramikos kultūros plėtotė tiek pajūryje, tiek žemyninėje dalyje buvo vienoda, todėl šios kultūros keramikos ypatumai Pamarių kultūros keramikoje tapo labai išraiškingi. Pamarių kultūros ir Virvelinės keramikos kultūros keramikos panašumai atsirado Virvelinės keramikos kultūrai plėtojantis Rytų Pabaltijyje, o ne Pamarių kultūrai – žemyninėje dalyje. Pamarių kultūros ūkiniam gyvenimui reikšmingą įtaką turėjo Virvelinės ir Rutulinių amforų kultūrų bendruomenės, o Virvelinės keramikos kultūros gyventojai, pasilikę gyventi Pamarių kultūros teritorijoje, perėmė pamariečių ūkio pagrindus. Naujausių tyrimų medžiaga bei anksčiau tirtos medžiagos įvertinimas neleidžia Pamarių kultūros priskirti Virvelinės keramikos kultūrų ratui.Reikšminiai žodžiai: Vėlyvasis neolitas; Pamarių kultūra; Virvelinės keramikos kultūra; Late Neolithic; Baltic Coast culture; Corded Ware culture.

ENThis paper is an attempt to explain the differences between the Corded Ware and the Baltic Coastal cultures and at identifying their cultural dependence on the basis of information from the latest studies. Settlements of the Baltic Coastal culture only existed on a narrow strip of the coast. Earlier findings of investigations of the spread of this culture in the continental part of the Eastern Baltics do not correspond to reality. Analysis of ceramics found in monuments of the Baltic Coastal culture in the territory of Lithuania demonstrates that this culture belonged to the late stage of the development of the Baltic Coastal culture and that its formation was greatly influenced by the Corded Ware and the Globular Amphora cultures. The common features of the Corded Ware and the Globular Amphora cultures built an impression that the Baltic Coastal culture could have expanded into the continental part of the Eastern Baltics. Development of the Corded Ware culture was the same both along the coastline and on the continent, which explains why the individual features of this culture's ceramics became so distinct in ceramics of the Baltic Coastal culture. Similarities in the ceramics of the Baltic Coastal culture and the Corded Ware culture resulted from the development of the Corded Ware culture in the Eastern Baltics rather than from the expansion of the Baltic Coastal culture into the continental part. The economic life of the Baltic Coastal culture was greatly influenced by communities of the Corded Ware and the Globular Amphora cultures.

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2691
Updated:
2018-12-24 13:06:46
Metrics:
Views: 52    Downloads: 9
Export: