Antropomorfiniai ir zoomorfiniai atvaizdai Baltijos regiono ir europinės Rusijos akmens amžiuje: kokybinė ir kiekybinė charakteristika, sklaida ir ypatumai : disertacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Antropomorfiniai ir zoomorfiniai atvaizdai Baltijos regiono ir europinės Rusijos akmens amžiuje: kokybinė ir kiekybinė charakteristika, sklaida ir ypatumai: disertacija
Alternative Title:
Anthropomorphic and zoomorphic images in the Stone Age of the Baltic Region and Continental Russia: Qualitative and Quantitative Characteristics, Variation and Peculiarities
Publication Data:
Vilnius, 2003.
Pages:
211, LXXXIV lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus dailės akademija, 2003. Bibliografija.
Keywords:
LT
Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija).
Summary / Abstract:

LTDarbas skirtas Baltijos regiono ir europinės Rusijos dalies akmens amžiaus objektams (852 vienetai), kuriuose galima atpažinti išraižytą, išgręžtą, išgremžtą, įspaustą, iškaltą, išpjaustytą, išdrožinėtą, nulipdytą, žmogaus (antropomorfinį) ar gyvūno (zoomorfinį) atvaizdą. Tyrinėjimas apima laikotarpį nuo ledyno pasitraukimo pradžios (13 000-12 000 BC) iki žalvario amžiaus pradžios (apie 1600-1000 BC). Darbe objektai pirmiausia skirstomi pagal priklausomybę dailės šakai (skulptūra, grafika), taip pat medžiagą ir techniką (skulptūra kietose medžiagose, molio plastika, grafiniai atvaizdai ant kietų paviršių ir ant keramikos), taip pat skirstoma pagal dirbinių paskirtį (indas, durklas, slidės, šukos, buožė, kirvis). Patikslinus tyrinėjamų objektų datavimą ir archeologinę kultūrinę priklausomybę, Baltijos regione ir europinėje Rusijos dalyje išskirtos kelios ryškios stilistinės grupės, kurias jungia formos, laiko ir vietos faktoriai. Kartu išryškėjo kai kurių dirbinių tipų formavimosi židiniai bei pasklidimo ir įtakų kryptys laike ir erdvėje. Atskirų zoomorfinių ir antropomorfinių atvaizdų dydis, forma bei radimo aplinkybės rodo tiek jų visuomeninę priklausomybę ar paskirtį, bei sakralinę reikšmę, tiek individualią maginę ir net žaidybinę funkciją. Ideologinę-sakralinę reikšmę rodo labai panašių atvaizdų paplitimas didelėje teritorijoje. [Iš leidinio]

ENThe paper analyses objects (852 pieces) from the Stone Age of the Baltic Region and Continental Russia, which depict carved, scraped, imprinted, embossed, inscribed, or modelled human (anthropomorphic) or animal (zoomorphic) image. The study covers a period from the end of the Ice Age when ice started to melt away (13 000-12 000 BC) until the Bronze Age (approx. 1600-1000 BC). Objects in the study are first of all grouped according their discipline (sculpture, graphics), material and technique (sculpture from hard materials, clay plastic, graphic images on hard surfaces or ceramic surfaces), purpose of articles (dish, dagger, ski, comb, butt, and axe). Upon specifying the date and archaeological and cultural field of objects under examination, several clear stylistic groups can be distinguished in the Baltic Region and Continental Russia. These groups are united by the factors of form, time and location. The study also explored a focus of formation of certain types of articles and their variation and influence directions in time and space. Size, shape and discovery circumstances of individual zoomorphic and anthropomorphic images illustrate their social dependence and purpose and sacral meaning as well as individual magic or entertaining function. Ideological-sacral meaning is proved by the spread of very similar images in a vast territory.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10646
Updated:
2022-02-14 15:50:51
Metrics:
Views: 62    Downloads: 2
Export: