Etnokultūrinis žvilgsnis j Šilutės krašto priešistorę

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etnokultūrinis žvilgsnis j Šilutės krašto priešistorę
Keywords:
LT
Akmens amžius; Archeologija; Archeologiniai paminklai; Bronzos amžius; Krantų linijos pokyčiai priešistorėje; Narvos, Nemuno, Pamarių kultūros; Priešistorė; Vakarų Lietuva; Vėlyvojo Bronzos amžiaus degintiniai kapai; Šilutes kraštas; Šilutė; Šilutės apylinkės.
EN
Archaeological sites; Archaeology; Bronze Age, Narva, Nemunas, Rzucewo Cultures; Bronze age; Changes of the coastline in prehistory; Cremations of the Late Bronze Age; Prehistory; Stone age; West Lithuania; Šilutė; Šilutė district; Šilutės surroundings.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama etnokultūrinė Šilutės krašto situacija akmens amžiaus laikotarpiu pagal vokiečių archeologų A. Bezzenberger, H. Bohne-Fischer, C. Engel, W. Caerte, H. Cross, L. Kilian, latvių - E. Šturms, rusų - V. Timofeev, E. Zalcman, lietuvių - R. Rimantienės, M. Gimbutienės darbus ir jų sukauptą archeologinę medžiagą bei dr. Hugo Scheu rinkinyje buvusius eksponatus. Taip pat straipsnyje pateikiama naujausia akmens ir ankstyvojo bronzos amžiaus archeologinių tyrimų medžiagia iš Šilmeižių, Mažių ir Jonaičių (Šilutės r.) teritorijoje buvusių akmens amžiaus paminklų, taip pat įvertinama etnokultūrinė Šilutės krašto istorija akmens amžiuje. Aptikta mezolito laikotarpio archeologinė medžiaga siejama su vėlyvąja Nemuno kultūra. Neolito laikotarpiu Šilutės apylinkėse gyveno Narvos bei Pamarių (Rzucewo) ir šias apylinkes pasiekusios rutulinių amforų ir virvelinės keramikos kultūrų bendruomenės. Remiantis naujausia Šilutės apylinkių ir gretimose teritorijose vykdytų archeologinių tyrimų medžiaga, patikslinama Pamarių kultūros teritorija ir jos chronologija. [Iš leidinio]

ENThis article provides an overview of ethnocultural situation of Šilutė region in the period of Stone Age based on works of A. Bezzenberger, H. Bohne-Fischer, C. Engel, W. Caerte, H. Cross, L. Kilian, Latvian E. Šturms, Russians V. Timofeev and E. Zalcman, Lithuanians R. Rimantienė and M. Gimbutienė, already collected archaeological material and exhibits from the collection of Dr. Hugo Sheu. The article also presents the latest material of the Stone Age and early Bronze Age archaeological research of the Stone Age monuments from Šilmežiai, Mažiai and Jonaičiai regions (Šilutė district); it also provides an account of the Stone Age history of Šilutė region. The discovered archaeological material of Mesolithic period is related to the late Neman culture. In the Neolithic period Šilutė region was inhabited by Narva and Rzucewo and Globular Amphora and Corded Ware cultures that reached this region. Based on the latest material of archaeological research carried out in Šilutė and neighbouring regions the more specific area and chronology of Rzucewo culture was established.

ISBN:
9789955186298
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39900
Updated:
2020-12-17 15:27:02
Metrics:
Views: 84
Export: